Vlada povećava penzije

Vlada povećava penzije

Vlada Kosova je odlućila da poveća penzije osiguranika, u skladu sa Zakonom o penzijskim planovima koje finansira država.

Ovom odlukom svim licima koja imaju više od 15 godina iskustva prije 1999. godine, biće im priznato 25-godišnje iskustvo. Osnovna penzija će biti 158 evra i ova odluka je pravosnažna, dok će penzioneri dobiti svoje penzije retroaktivno od januara 2016.

Ministar rada i socijalnog staranja Arban Abrashi opravdavajući ovu odluku, rekao je da su se penzioneri ćesto žalili zato što su izgubili neke od dokumenata kojima se potvrđuje njihov rad.

“Ovo podrazumjeva da će isplata penzionih doprinosa koji trenutno iznosi 140 eura porasti na 158 eura kao povcetna osnova obracvuna penzionog doprinosa drugih kvalifikacija”, kazao je on.

Na osnovu ove odluke, penzijska osnova je 158 eura, uz mogućnost rasta zasnovanog na školskoj kvalifikaciji, a aplikacije će poćeti da se primaju od 18. januara pa do kraja februara sa mogućnošću produženja.

Edita Tahiri, ministrica za dijalog, istakla je potrebu za rješenjem za one osobe koje su dale svoj doprinos prije 1999.

“Da ne pominjem sve, ali obrazovanje, zdravstvo a i druge institucije su zaista radile 10 godina, i nedavno sam sa ministrom razgovarala da se to razjasni za javnost, da li će postojati mogućnost da ti ljudi uzmu penzije reflektirajući svoje zasluge ili ćemo doći u situaciju kada smo imali slućajeve vezano za dobijanje starosne penzije, dok oni koji su radili su bili u neplaćenom vakumu.”

Medjutim, ministar rada i socijalnog staranja Arban Abrashi je rekao da kategorije iz 90-ih god. ne ulaze na listu, ali prema njegovim rijećima formiraće se komisija koja će provjeriti svaku osobu koja je radila u tom periodu.

“Znaći, ovo ne ukljućuje te osobe, jer je ovo jedan poseban proces koji mi zapoćinjemo tokom ove godine. Biće to odluka Vlade, za koju ćemo mi pronaći najbolju formu kako da verificiramo sve one koji su radili tokom 90-ih godina.”

Odluku o povećanju penzija za ovu kategoriju je pozdravio premijer Isa Mustafa, koji ovo smatra veoma važnom odlukom. U međuvremenu, do stupanja na snagu ove odluke, penzioneri će dobijati svoje penzije retroaktivno od januara 2016. god.