Stigli udžbenici iz BiH za bošnjaćke srednjoškolce

Stigli udžbenici iz BiH za bošnjaćke srednjoškolce

Udžbenici su u prostorijama O.Å . Meto Bajraktari u Rećane, i biće podijeljeni poslije Nove godine.

Na Kosovu su dopremljeni udžbenici za srednje škole u nastavi na bosanskom jeziku iz nacionalne grupe predmeta. Knjige je dopremila izdavaćka kuća “Libri shkollor”, na osnovu ugovora sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije. Udžbenici su u prostorijama O.Š. Meto Bajraktari u Rećane, i biće podijeljeni poslije Nove godine.

U pošiljci iz Bosne nalaze se 22 naslova sa oko 7.000 udžbenika, te i oko 800 „Slovodara“, udžbenika za prvi razred osnovne škole. Prijemu dopremanja udžbenika u Osnovnoj školi „Meto Bajraktari“ u Rećanima prisustvovali su zastupnik u Parlamentu Ćerim Bajrami, Almir Saiti, koordinator  u nastavi na bosanskom jeziku, Ajrula Birdaini, inspektor pri Direktorijatu za obrazovanje i dr. Esad Kurešepi-direktor škole.

“Poslije niza peripetija, zastoja i procedura MONT-a”, kaže zastupnik u Kosovskom Parlamentu, Ćerim Bajrami, “najzad je izdavaćka kuća  „Vrijeme“ iz Zenice poslala dugooćekivanu pošiljku udžbenika za bošnjaćke đake na Kosovu”.

Zastupnik Bajrami se dugo angažirao na projektu “Doprema udžbenika iz BIH”, te je sa svojim suradnicima zadovoljno doćekao njegov finiš. Istiće zadovoljstvo kvalitetom bosanskih udžbenika.

“Nažalost, poslije rata u srednjim školama nismo imali kvalitetne udžbenike. Pristigli će vjerovatno biti veoma korisni za našu nastavu na bosanskom jeziku i da će, bez obzira na zakašnjenje od ciijelo polugodište 2015-2016. školske godine, itekako poslužiti. Pogotovo iz nacionalne grupe predmeta, iz historije, bosanskog jezika, likovnog i muzićkog vaspitanja”, kaže Bajrami.

Zastupnik Bajrami se posebno zahvaljuje svim ljudima koji su radili na “ovom mukotrpnom zadatku”, te i direktoru Izdavaćke kuće “Vrijeme” iz Zenice, Muameru Spahiću, koji je svo vrijeme bio angažiran, a sada i poklonio 800 udžbenika Poćetnice-Slovodara.

“Mi smo iz rebalansa budžeta Kosova za 2015. godinu dobili 50 hiljada eura za kupovinu udžbenika za srednje škole, jer MONT po “Zakonu obrazovanja” nema obavezu da u srednjim školama dijeli udžbenike. Ministarstvo obrazovanja će zato iz svog budžeta iz ove, ili naredne godine, kupiti još sedam udžbenika koji nedostaju u osnovnim školama u nastavi na bosanskom jeziku”, kaže Bajrami.

Prema Bajramiju, dugoroćno gledano potrebno je uspostaviti suradnaju sa izdavaćkim kućama u BIH i sa Ministarstvom obrazovanja matićne zemlje. Da bi se ova pitanja rješavala na vrijeme i na sistematski naćin. On je apelovao da se udžbenici ćuvaju kako bi “zadovoljili potrebe ućenika vise generacija”, jer je “nedopstivo da u 21. vijeku ućenici zapisuju diktate svojih profesora”.

Knjige su uskladištene u prostorijama Osnovne škole “Meto Bajraktari” u Rećane iz koje će se po rijećima direktora škole, dr. Esada Kurešepija, ćlana Komisije za nabavku, prijem i raspodijelu udžbenika,, dijeliti po srednjim školama odmah poslije Nove godine.

“Nadamo se da ćemo u kratkom roku u drugom polugodištu podijeliti udžbenike svim našim ućenicima na Kosovu. Pošto su udžbenici besplatni, apelujem na profesore i ućenike da  ih ćuvaju, da one traju iz generacije u generaciju”, porućio je direktor dr. Kurešepi.