Udžbenici... u januaru?

Udžbenici... u januaru?

Prvo polugodište je na samom kraju, a u nastavi na bosanskom jeziku još uvijek nema isporućenih knjiga. Oćekuje se da će ih biti poćetkom drugog polugodišta.

Na osnovu kalendara Ministarstva Obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova zimski raspust poćinje 21. decembra.

Ućenici i nastavni kadar nastave na bosasnkom jeziku prvo polugodište je provelo u isćekivanju dopremanja obećanih udžbenika iz Bosne i Hercegovine, za koje je Vlada Kosova izdvojila novćana sredstva. I ako je iz Ministartva obrazovanja bilo nagoveštaja da će se udžbenici raspodijeliti u školama još sredinom septembra mjeseca, to se još uvijek nije desilo. Šta više, proces dopremanja udžbenika je i dalje u toku. Razlog kašnjenja, prema predstavnicima ministartva, su zakonske procedure koje se moraju ispoštovati, jer je u pitanju nabavka udžbenika iz druge zemlje.

Zamjenik ministra obrazovanja, Usmen Baldži je u izjavi za Radio Kosova 2, program na bosanskom jeziku, navodi da je proces vrednovanja udžbenika završen i da će se nakon procesa dopremanja, koji je u toku, udžbenici poćetkom drugog polugodišta podijeliti ućenicima.

“Pošto su se morale ispoštovati sve zakonske procedure, ceo proces je usporen. Ali mogu reći da su udžbenici u procesu dopreme iz Bosne i Hercegovine, jer smo konaćno završili i vrednovanje.Dobili smo saglasnost svih institucija na Kosovu o nabavci tih udžbenika, pa će preko izdavaćke kuće “Libri Shkollor” koja je odabrana za dopremanje i koja ima Memorandum o suradnji sa izdavaćkom kućom “Vrijeme” iz Zenice, udžbenici biti dopremljeni na Kosovo. Ali naglašavam, u pitanju je samo jedan deo knjiga za srednje škole jer se za 50 hiljada eura, koliko je Vlada izdvojila, ne mogu dobaviti sve knjige. Mi smo na osnovu informacija sa terena prikupili podatke o ukupnom broju udžbenika koji nedostaju i ovom prilikom apelujem na međunardnu zajednicu, na lokalne ili međunarodne donatore i sve one koji žele da pomognu nastavu na bosanskom jeziku da nam se obrate ili da od nas zatraže spisak udžbenika kako bi smo mogli da ih kupimo u Bosni i Heregovini”, kazao je Baldži.

Govoreći o udžbenicima za osnovno obrazovanje, Baldži je istakao da je nedavno iz štampe izašao jedan broj udžbenika koji će uskoro biti podijeljen a ćime se zaokružuje prića o štampanju udžbenika za osnovne škole.

“Iz štampe su izašli udžbenici: Nastavni  listovi 1,2,3,  Muzićko obrazovanje za 6.razred i Čitanka za 10. razred, autora rehmetli Alije Džogovića. Ostaju nam samo Nastavni listovi za matematiku i bosanski jezik od 5 do 9 razreda. Time zaokružujemo izradu udžbenika za osnovno obrazovanje”, zakljućio je zamjenik ministra obrazovanja Usmen Baldži.

Podsjetimo, Skupština Kosova je sredinom jula podržala amandman bošnajćkih poslanika iz koalicije Vakat na Zakon o izmjeni i dopuni zakona o budžetu koji predviđa izdvajanje 50,000 eura za udžbenike srednjoškolske nastave na bosanskom jeziku na Kosovu.