"Romima na Kosovu nije potrebna strategija, već posao"

"Romima na Kosovu nije potrebna strategija, već posao"

Zamenik predsednika Graćanice Sebastian Å erifović ocenjuje da su zapošljavanje Roma i obrazovanje usko povezani, jer “kada ima osnovne uslove za život, svaki roditelj školuje svoje dete”.

Opštinu Graćanica ćini većinski srpsko stanovništvo, međutim ima i Albanaca, Roma, Goranaca i Bošnjaka. Zamenik predsednika opštine Graćanica za pitanja zajednica Sebastian Šerifović u izjavi za Radio Kosovo 2, program na srpskom jeziku, kaže da je položaj manjinskih zajednica u Graćanici na zavidnom nivou i napominje da ne postoje međuetnićki problemi. On, takođe, istiće da su u rad opštine ukljućene sve zajednice koje žive na teritoriji ove opštine.

Sebastian Šerifović, inaće pipadnik romske zajednice, napominje da je lokalno rukovodstvo u Graćanici postiglo veliki napredak kada je u pitanju zapošaljavanje Roma, imajući u vidu da su pripadnici ove zajednice najsiromašniji na Kosovu. Šerifović ocenjuje da su zapošljavanje Roma i obrazovanje usko povezani, jer “kada ima osnovne uslove za život, svaki roditelj školuje svoje dete”.

“Ja sam ponosan na to što smo mi zaposlili vise od 20 porodica…kada neko ima posao onda će taj neko moći da šalje svoje dete u školu, razmišljaće o obrazovanju mnogo ozbiljnije, vodiće više raćuna o higijeni”, kaže Šerifović.

Šerifović podseća da je on jednini pripadnik romske zajednice na Kosovu, koji obavlja funkciju zamenika gradonaćelnika za zajednice i istiće da je opština Graćanica , prva uvela romski jezik kao službeni. On dodaje da lokalno rukovodstvo iz Graćanice radi i na stavarnju uslova da mladi Romi usavrše svoj maternji, romski jezi. U cilju toga, angažovan je romski književnik Bajram Haliti, koj će držati kurs romskog jezika.

“15 srednjoškolaca će pohađati taj kurs romskog jezika, mentor će im biti jedan veliki aktivista i jedan od najboljih romskih književnika na ovim prostorima Bajram Haliti. Dvoje najuspešnijih će dobiti posao u opštini Graćanica kao zvanićni prevodioci, dok će ostali biti službeni prevodioci na teritoriji Kosova. Moći će da nađu posao negde, bez obizra da li je to neka međunarodna organizacija ili neka naša institucija. Ovakav projekat se po prvi put realizuje na Kosovu”, kaže Šerifović.

On smatra da strategija za integraciju Roma, koju sastavlja Vlada Kosova, ne treba da postoji, te da Romi treba da budu ravnopravni sa svim ostalim zajednicama na Kosovu. On ocenjuje i da upravo ta strategija doprinosi stvaranju stereotipa o ovoj zajednici.

“Sad treba da se pravi nova strategija. Opet će imati budžet od 20 miliona evra, a ne znamo gde će te pare otići. Napraviće dogovor sa nekim organizacijama da realizuju projekte koji traju ćetri godine i šta sa obićnim garđanima…šta će nam onda strategija. Ja sam  se zalagao, ćak, da u opština Graćanica nema poseban budžet za Rome. Zašto bi tako nešto postajalo? Romi treba da budu ravnopravni sa svima ostalima, da imaju pravo da apliciraju za posao, za projekte, da traže pomoć, ali ne odmah da ih etiketiramo, evo za Rome, naprimer, budžet 50 000 evra i to je to. Nećemo tako. Opština Graćanica ima jedan budžet za građane. Romi su građani, zašto bih ja sada pravio neku strategiju da ih integrišem, ne, oni su integrisani u društvo. Njima je samo potreban posao, jer nakon toga će im se podići svest o obrazovanju”, ocenjuje zamenik gradonaćelnika Graćanice. 

Prema Šerifovićevim rećima, jedan od razloga zašto strategija za integraciju Roma nije uspešna, jeste i zato što je ne sastavljaju Romi koji, kako kaže, najbolje znaju šta im je potrebno.

 “Oćigledno, mnogi ne gledaju na Rome kao na partnere već ih uzimaju kao statistiku. Romi nisu statistika, dosta se više tako gledalo na Rome. Oni kažu Romi ne mogu da pišu strategiju, lažu, zašto Romi ne mogu da pišu strategiju? Zašto da vlada Kosova piše strategiju, a ne mi? Ja znam Rome koji studiraju ovde u Prištini, zašto ih niko ne konsultuje, zašto da se mi ne sastanemo i mi da pišemo tu strategiju, na kraju neka uzmu lektora da sve to uredi jer im je lektor potreban i za ovu strategiju koju oni rade”, smatra Šerifović.