Ekonomski smjer na bosanskom na UPZ ne(će) biti dogodine

Ekonomski smjer na bosanskom na UPZ ne(će) biti dogodine

Bošnjaćki poslanik, Ćerim Bajrami, napustio je sjednicu Skupštine Kosova u ponedjeljak iz, kako nam je rekao, revolta zbog neizglašavanja amandmana koje je on predložio na Zakon o budžetu za 2016. god

Ovaj amandman se odnosio na izdvajanje dodatnih sredstava za Univerzitet u Prizrenu, za Ekonomski fakultet, za otvaranje smjera na bosanskom jeziku za narednu 2016/2017 akademsku godinu, izjavio je Bajrami u izjavi za Radio Kosovo 2.

On naglašava da je većina iz vladajuće Demokratske partije Kosova (PDK) bila za taj amandman, međutim, jedan dobar dio, po njegovim rijećima, zbog konfuzije koje je unio ministar obrazovanja, Arsim Bajrami, bio je protiv, poslanici Demokratskog saveza (LDK) su bili protiv, dok su poslanici Srpske liste, i oni iz grupe 6+, kao i Emilija Redžepi bili za. Duda Balje nije bila prisutna u trenutku glasanja. Ćerim Bajrami je skupštinsko zasjedanje napustio nakon brojanja glasova, jer je 37 poslanika bilo za, dok su ostali prisutni bili protiv.

Poslanik Bajrami prisjeća da su u maju ove godine imali satanak sa ministrom obrazovanja Bajramijem, na kome im je, izmedju ostalog, obećano otvaranje ovog smjera, međutim, to se nije desilo.

“Ministar Bajrami je ćvrsto tada obećao otvaranje tog smjera, te da će obaviti razgovore sa rektorom, ali se to nije dogodilo. Kasnije je usljedilo moje pismo podrške otvaranju ovog smjera rektoratu u Prizrenu, a koje su oni kasnije pretvorili u zahtjev. Reakcije na to su bile dobre od strane rektorata, ali su oni službeno odgovorili negativno za otvaranje tog smijera u ovoj akademskoj godini, jer po njihovim rijećima, nisu imali dovoljno finansijskih sredstava, zato što je trebalo oko 90 hiljada eura za otvaranje novog smjera“, kaže Ćerim Bajrami.

On dodaje da je propratio prijedloge budžetskih stavki za narednu godinu poslije prvog ćitanja budžeta u Skupštini, i ponavlja, da, uz sva obećanja data i od strane ministra Bajramija i od strane rektora UPZ, oni su ipak propustli da povećaju broj zapošljenih, nekih 4 do 5 predavaća, što, po njegovim rijećima, znaći da oni nisu opet planirali sredstva za narednu godinu. Poslije toga, po predvidjenoj proceduri i u roku, dao je prijedlog amandmana funkcionalnoj Komisiji za budžet i finansije, da se uzme novac iz Univerziteta u Prištini i prebaci na Univerzitet u Prizrenu, u stavci "plate i dnevnice". Odmah poslije toga upoznao je i ministra obrazovanja Bajramija i ministra finansija Hotija, usljedilo je naćelno obećanje od njih, međutim, na komisiji je to odbijeno.

Na pitanje da li će potražiti pomoć na višim instancama, g. Bajrami je rekao da je ćin demonstrativnog napuštanja sjednice koji je ućinio najbolja varijanta, jer je bilo nekoliko tacvaka dnevnog reda na sjednici koje su zahtjevale ratifikaciju sa dvije trećine prisutnih poslanika u Skupštini, a njih je bilo oko 80 u momentu njegovog izlaska.

Po rijećima Ćerima Bajramija, ministar Arsim Bajrami je za govornicom, poslije njega, umjesto da podrži ovaj prijedlog, rekao da se upravo dogovorio sa  prisutnim ministrom finansija Avdulah Hotijem da ovaj prijedlog amandmana za obezbjeđenje sredstava iz budžeta bude razmatran na rebalansu budžeta tokom 2016. godine, jer će prije toga iz UPZ i ministarstva morati biti razmatramo licenciranje tog novog smjera na Uniiverzitetu u Prizrenu, itd. Te rijeći su bile presudne za ishod glasanja.

“Takvo ponašanje ministra Bajramija, bez obzira na javno dato obećanje, za mene je bilo neprihvatljivo, uzimajući u obzir sva njegova prethodna obećanja, a dva su bila javna. Jedno od njih je direktno dato i na sastanku sa bošnjackim profesorima i rektorom na UPZ, o ćemu su i mediji na bosanskom i albanskom jeziku izvjestili”, podsjeća poslanik Bajrami.

Ćerim Bajrami istiće da će istrajati u zahtjevima za otvaranje ovog smjera, bez obzira na sve rezerve i odugovlaćenja i na UPZ i u Ministrastvu obrazovanja, kao i uprkos pojednim klanovima unutar bošnjaćke zajednice, kojima “jednostavno ne odgovara da se otvori ovaj novi smijer u Prizrenu, i koji ućestvuju u bojkotu da do ovoga ne dođe”.