Bošnjaćki studenti ostali neupisani na UP

Bošnjaćki studenti ostali neupisani na UP

Skupštinska Komisija za prava i interese zajednica i povratak održala je u srijedu  sastanak  na kojem se još jednom našlo pitanje upisa studenata iz redova manjinskih zajednica na UP.

Sednici su prisustvovali i ministar za obrazovanje, Arsim Bajrami, kao i rektor, Ramadan Zejnulahu, a kako bi iznijeli obrazloženje zašto je Rektorat UP-a, Hasan Priština, tokom drugog upisnog roka izostavio konkurs za pripadnike nevećinskih zajednica i zašto u medjuvremenu nije otvoren treći rok.

Predsjedavajuća komisije, Jasmina Živković, navela je da ova komisija smatra da je uskraćivanjem dodatnog roka za manjinske zajednice, uskraćeno pravo studenata da se upišu na univerzitet, te da se to ne bi trebalo ponoviti u budućnosti.

“Obrazovanje kao jedna osnovna grana je osnova za bilo koji drugi razvitak, kako na Kosovu tako u svuda u svijetu, i trebalo bi da bude polazna taćka i primjer za sve ostale institucije i ostale grane. Ono što je bitno za svako društvo, a posebno kosovsko koje je još u razvoju, jeste primjenjivanje standarda o zaštiti ljudskih prava prije svega, a takođe i zaštiti prava manjisnskih  zajendica na Kosovu”, kazala je Živković.

Član komisije za zajednice iz koalicije Vakat, Ćerim Bajrami, na poćetku izlaganja zahvalio se ministru Bajramiju na pismu koje je uputio rektoru Zejnulahu, a u kojem ga je zamolio za raspisivanje trećeg upisnog roka. Ali, kako je naglasio, riješenje do sada nije pronadjeno. Dodao je da u svemu ovome postoji sistematski problem, problem zakonske prirode i problem odnosa između Ministarstva obrazovanja i Rektorata.

”Ako je i pored svih vaših sukoba unutar Rektorata upisano 8 hiljada albanskih studenata i koji ni malo nisu platili tu cijenu i niko od njih nije ispao koleteralna šteta tih sukoba ili nesporazuma, zašto bi to bilo 30 Bošnjaka i 20 pripadnika Roma, Aškalija i Egipćana i ostali koji su ostali neupisani.To nas kao poslanike ne zanima, nas zanima da ta djeca budu upisana. Prema tome, zašto nisu upisana i zašto se godinama ne upisuju, oćigledno je zbog razloga što ste dali = kriterijumi koje oni ne mogu da ispune, a u međuvremenu niste ispunili ni jedan kriterijum do danas; nemate prijemne testove na bosanskom ili turskom jeziku a nemate ga ni na drugom službenom jeziku, odnosno srpskom. Ovo su vaši institucionalni  propusti. Prošlo je dva mjeseca od poćetka akademske godine, ajde da se dogovorimo za narednu godinu. Mi znamo šta ćemo uraditi za narednu godinu. Mi ovde govirmo o 50 studenata koji ćekaju odgovor. Ja ću se njima javno izvinuti ako ne budu upisani zato što smo im mi i ministar rekli da će biti upisani, a vi budite toliko hrabri i obrazložite vašu odluku”, kazao je zastupnik Ćerim Bajrami.

I ostali ćlanovi parlamentarne komisije za zajednice iz redova turske i RAE zajednice su u žustrom izlaganju iznijeli slićne kritike na raćun ministarstva obrazovanja i Rekorata, uz zahtijev da se pitanje upisa studenata riješi.

S druge strane, ministar obrazovanja, Arsim Bajrami naglasio je da ministarstvo nije u lošim odnosima sa rektoratom Univerziteta u Prištini i da to nije razlog zašto nije otvoren dodatni upisnik rok, i pored toga što je on putem pisma rektora Zejnulahua zamolio da se otvori treći upisni rok. Bajrami je naglasio da se ministartvo ne može miješati oko upisa studenata.

“Ja ću još jednom u svoje ime i u ime Komisije poslati dopis Rektoratu da se sagleda mogućost ukljućenja nekolicine ovih studenata u ovoj godini, u slućaju ako se time ne ugrožava Statut Univerziteta. Kao ministar, neću vršiti pritisak na Rektora UP da uradi više od onoga što može. Za ovu godinu smo dosta zakasnili ali ćemo za narednu godinu uraditi tri stvari a za šta smo dobili saglasnost i kancelarije Evropske Unije na Kosovu. Prvo, obavezali smo se na poštovanje zvanićnih jezika na Kosovu, a što je predvidjeno i Ustavom Kosova, to su albanski i srpski jezik. Saćinićemo testove i na ostalim jezicima, zatim ćemo finansirati, putem višemjesećnih treniga pripremati ućenike za prijem na svim javnim univerzitetima na Kosovu. Zatim, treća stvar su stipendije gdje je ministartvo izdvojilo sredstva za 800 stipendija i od tog broja 10 procenata stipendija namijenjeno je studentima iz manjinskih zajednica”, kazao je ministar obrazovanja, Arsim Bajrami.

Dok je rektor Univerziteta u Prištini, Ramadan Zejnulahu rekao da i pored toga što se svaki godine odredi određena kvota na univerzitetu za studente iz manjinskih zajednica, ćesto se dešavalo da su se te kvote zloupotrebljavale od strane pripadnika većinske zajednice, na naćin da su kancelarije za zajednice  izdavale potvrde o određenoj nacionalnoj pripadnosti, te da se u buduće treba utvrditi praksa da se na mjesta namijenjena manjinskim zajednicama upišu kandidati koji su srednju školu završili na bosanskom, odnosno turskom jeziku izuzev zajendice RAE koja većinom školu završava na albanskom jeziku. Takođe, Zejnulahu ste osvrnuo i na loš rezultat koji kandidati iz manjinskih zajendica pokazuju na prijemnom testu, te naglasio da se treba raditi na jaćanju kvaliteta srednjeg obrazovanja.

“Trebamo da mislimo na naćin da ti studenti, njih oko 300, nisu ostali van studija zato što je to neko želeo, već zato što nisu ispunili uslove. Takođe, iako u drugom upisnim roku nije objavljen konkurs za rezervisana mjesta, imali su mogućnost da apliciraju na onim fakultetima gdje su i sa 12 poena mogli biti primljeni, recimo na poljoprivrednom ili mašinskom fakultetu, jer osim putem kvota oni se mogu prijaviti i na fakultetima na kojima nije određena kvota za manjine. Sa sigurnošću mogu reći da ove godine nije bilo zloupotreba. Koliko su kvote iskorišćene vidjeli smo u prvom roku. Mogu reći da je mali broj onih kandidata koji su pali na testu za samo jedan ili dva poena. Čak većina nije ni jedan posto mogla da se suoći sa zahtjevima koje je Senat odredio”, kazao je Zejnulahu.

On je predložio da studenti koji se nisu upisali na UP sagledaju mogućnost upisa u drugom semestru na ostalim javnim univerzitetama na Kosovu, a sa kojima će dvije do tri nedelje raditi eksperti iz određene oblasti, koji će biti plaćeni od strane Ministarstva za obrazovanje.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif