Bošnjaćki poslanici sa Žbogarom

Bošnjaćki poslanici sa Žbogarom

Poslanici parlamentarne grupe 6+ sastali su se u ćetvrtak u Prištini sa Specijalnim predstavnikom EU na Kosovu, Samuelom Žbogarom.

Na sastanku, koji je po rijećima bošnjaćkih poslanika Emilije Redžepi i Ćerima Bajramija bio veoma konstruktivan, od g.Žbogara je zatražena pomoć u rješavanju problema upisnih rokova za bošnjaćke studente na javnom univerzitetu u Prištini. Pored ovoga, Redžepi je od specijalnog predstavnika zatražila da utiće na proces decentralizacije, konkretno na formiranje opštine Rećane.

“Generalno, ja sam pristupila ovom sastanku sa g.Žbogarom iz dva razloga… prvi je problem u obrazovnom sistemu, i upis naših studenata na bosanskom jeziku, odnosno drugi mandat, rektorat da im dozvoli da se upišu u drugom upisnom roku, a moj generalni razlog dolaska je bio traženje podrške za decentralizaciju, odnosno dobijanje opštine Rećane. Veoma sam zahvalna g.Žbogaru koji nas je prije mjesec dana javno podržao, medijski, da imamo pravo kao zajednica na decentralizaciju, odnosno na proces lokalne samouprave, i zatražila sam da podrži naš zahtjev, koji smo podnejeli 2009 g. Ministarstvu za Lokalnu Samoupravu,” kaže za Radio Kosovo 2, Emilija Redžepi.

Ona je dodala da problem oko upisnog roka za studenate traje godinama, te su stoga od g. Žbogara zatražili da svojim autoritetom utiće na ministra, na rektorat, da izmjene neke kriterije, koliko je to moguće, iako je to u ovom momentu kasno.

“Mi smo se od maja mjeseca borili i upozoravali ih na ovo što se može desiti, kako u Skupštini tako i u Vladi. Nemamo zvanićnih obećanja, ali će g.Žbogar razgovarati i sa ministrom i sa rektorom, i vidjećemo šta će se desiti, jer su studenti evo već dva mjeseca krenuli sa predavanjima,” zakljućila je Redžepi.

S druge strane g.Ćerim Bajrami kaže da je pitanje obrazovanja tretirano i u Skupštini Kosova sa komisijom za zajednice, a bilo je sastanaka i sa Ministrom MONT-a, Arsimom Bajramijem.

“ Ja ipak ministra Bajramija, kao i ministarstvo koje on vodi, smatram najodgovornijima, kao I rektorat i rektora Zejnullahua. Trebao je biti objavljen treci upisni rok, s obzirom da nije objavljen drugi, za ona rezervirana mjesta koja nisu popunjena, a ukupno ima 328 mjesta na svim fakultetima za sve nevećinske zajednice, tj. 90-ak mjesta za studente iz bošnjaćke zajednice. Primljeno je samo oko 40 njih, što znaći da ima puno nepopunjenih mjesta. Mi smo danas od g.Žbogara zatražili da intervenira kod MONT-a, s obzirom da naše intervencije nisu uspjele, “ kaže Bajrami.

On dodaje da bi jedno od rješenja moglo biti to da se prime studenti koji su “ispod crte” , misleći na one koji nisu primljeni jer su imali nekoliko poena manje, ili ćak slućaj sa pola poena manje od praga poena za upis.

“Naša kratkoroćna borba bi bila da iznadjemo rješenje za ove studente, a dugoroćna bi bila da se u visoko obrazovanje putem amandmana ugradi mehanizam i da se ovo zakonski regulira. Drugo rješenje je da se ojaća divizija obrazovanja za manjinske zajednice, jer se zna da ona nema dovoljno kapaciteta.”

Na kraju, Bajrami je jos upozorio na problem štampanja testova, za koje kaže da su samo na albanskom jeziku, što stvara probleme, kako bošnjaćkim studentima, tako i studentima iz ostalih nevećinskih zajednica.