Baldži: Proces nabavke udžbenika iz BiH u toku

Baldži: Proces nabavke udžbenika iz BiH u toku

Proces nabavke udženika iz BiH i dalje je u toku, dok MONT radi na raspisivanju trećeg upisnog roka za rezervisana mjesta, izjavio je u razgovoru za Radio Kosovo 2 Usmen Baldži, zamjenik ministra.

Radio Kosovo 2: G.Baldži, dokle se stiglo sa procesom nabavke udžbenika iz Bosne i Hercegovine za nastavu na bosanskom jeziku, za šta je Vlada Kosova izdvojila novac?

Usmen Baldži: Istina je da je Vada Kosova izdvojila deo sredstava, ili taćnije negde oko 50 hiljda eura, za nabavku udženika za srednje škole za ućenike u nastavi na bosanskom jeziku, ali je istina i da procedura vrednovanja i nabavke udžbenika zahtijeva vrijeme. To je iz razloga što kukirkulumi ili planovi i programi Republike Kosova i Bosne i Hercegovine se u mnogo tome ne slažu. Posebno se ne slažu kod nacionalne grupe predmeta kao što je Bosanski jezik, Historija, Muzićka umjetnost i Likovna kultura, dok kod opštih predmeta, recimo matematike i ostalih prirodnih i društvenih nauka, slažu se, ali takodje ne u potpunosti. Zbog toga smo mi formirali komisije za sve pojedinaćne predmete, našli smo udženike iz Bosne koje su predmet vrednovanja. Članovi komisije su pripadnici kako većinske tako i manjinskih zajednica, u ovom slućaju bošnjaćke, i vrednovanje će najverovatnije biti završeno ovih dana. Nakon vrednovanja zapoćinje druga procedura a to je procedura nabavke. I kod nabavke ćemo imati malo problema, ali to je sve finansijsko-tehnićko pitanje. Kao prvo, nabavka se ne može izvršiti samo iz jednog poznatog izvora, već po zakonu treba postojati najmanje tri ponudjaća, a pošto se radi o nabavljaću iz druge države moramo naći njegovog predstavnika ili neku izdavaćku kuću sa kojom će oni prethodno da naprave neki memorandum o suradnji i tu će nam malo trebati vremena. Ali što je jako bitno volja i novac za nabavku udžbenika Ministartvo obrazovanja ima. Ministar i ja kao zamjenik ministra smo u obavezi i želimo da to uradimo, želimo da pomognemo nastavu na bosankom jeziku jer dugo godina je to hronićni problem, jer normalno je da je nastava bez udžbenika slabija.

Radio Kosovo 2: Dali se može govoriti o nekom roku do kada će proces biti završen?

Usmen Baldži: Ne možemo, jer komisije su komisije. Ja sam samo zamjenik ministra, moje je da pritiskam, da tražim, lobiram, da utićem na njih ali brzo će to biti završeno.

Radio Kosovo 2: Takođe, pojedinim opštinama u kojima se izvodi nastava na bosanskom jeziku, kao Peć i Mitrovica, ministarstvo na poćetku školske godine nije dostavilo postojeće udžbenike. Zašto?

Usmen Baldži: Nije problem u ministarstvu, već je problem u opštinskim direktorijatima, taćnije, problem je kod nastavnika u nastavi na bosanskom jeziku. Ti nastavnici nisu tu sredinom ili krajem mjeseca avgusta kako bi podsjetili direktorijate u recimo Prizrenu, Peći, Mitrovici, Dragašu…da direktorijat traži od ministarstva udžbenike. Znaći, opštinski direktorijati obrazovanja su ti koji trebaju od ministarstva tražiti, zahtijevati udžbenike po vrsti i broju. Odnosno, nastavnici se sami trebaju na vrijeme pripremati i na vrijeme podnositi zahtijeve a kako bi iz direktrijata zahtijevi nama dolazili na vrijeme. Ali, riješili smo taj problem. Naknadno je divizija za obrazovanje manjinskih zajednica na ćelu sa gdjom. Enesom Kadić tražilo od njih naknadne zahtijeve. Medjutim, u ministarstvu postoji komisija za nabavku tih udžbenika kroz koju zahtijevi trebaju proći. Zahtijev je poslat izdavaćkim kućama ‘Libri shkollor”i “Dukagjini” tako da ćemo udžbenike ovih dana dostaviti školama i podijeliti ih ućenicima na terenu.

Radio Kosovo 2: G. Baldži, da li je riješen problem oko neraspisvanja konkursa u drugom upisnom roku na Univerzitetu u Prištini za rezervisana mjesta?

Usmen Baldži: Ministartvo je stanovišta da se raspiše treći upisni rok. Radimo na tome i ovih dana ćemo izaći u javnost.