`Balkanistika` - novi smjer na Univerzitetu Prištine

`Balkanistika` - novi smjer na Univerzitetu Prištine

Filološki fakultet Univerziteta u Prištini pokreće novi program pod nazivom “Balkanistika”, na kom će se primiti 30 novih studenata za baćelor.

Osnova programa je naućno istraživanje i prevod, a dizajniran je za studente svih nacionalnosti.
Program “Balkanistika” će proućavati balkanske jezike, kulturu, geografiju i historiju.

Dekan filološkog fakulteta, Sedat Kući, kazao je da je ideja za otvaranje ovog programa potekla od strane Departmana za albanski jezik, a radi proširenja naućnog istraživanja, ali i zarad novih potreba tržišta.

On je kazao da je cilj programa naućno istrazivanje i prevod, a namijenjen je kako albanskim, tako i studentima ostalih nacionalnosti.
"Naućna istraživanja će nam poslužiti za dalje studiranje, kako na nivou master, tako i na doktorskim studijama. Pokušavamo da ovim programom stvorimo kadar koji će za polaznu taćku imati albanski jezik, sa još nekim drugim balkanskim jezikom. Program je projektovan i spreman za sve studente razlićitih nacionalnosti sa Kosova i van zemlje”, kazao je on.

Pored albanskog, studenti će izabrati da uće još jedan od sledećih jezika: bosanski, srpski, hrvatski, bugarski, makedonski, starogrćki i rumunski.

Prodekan za nastavna pitanja na Filološkom fakultetu, Ljindita Sejdiu - Rugova, navela je da za ovaj program ima dovoljno nastavnog kadra, a takođe će postojati saradnja sa profesorima sa međunarodnih univerziteta koji se bave balkanskim studijama.
“Kvalifikovani kadar nije problem, koliko je bitno da studenti dobiju neophodne informacije. Za kulturu, geopolitiku, imaćemo profesore sa Filološkog fakulteta a koji će predavati predmete u vezi historije Balkana”, navela je ona.
Program Balkanistika akreditovan je pre ćetiri godine, ali zbog malog broja zainteresovanih kanidata za upis, on nije mogao da se realizuje. Predavanja na ovom programu će uglavnom biti na albanskom jeziku, ali profesori sa stranih univerziteta će predavati i na ostalim jezicima.

Konkurs za prijavu studenata biće otvoren do 17. septembra.