Udžbenici za srednje škole do 25. septembra

Udžbenici za srednje škole do 25. septembra

Ministar MONT-a, Arsim Bajrami, zadao je zadatak svojoj administraciji da se do 25. septembra završi sva procedura oko kupovine udžbenika iz BiH za nastavu na bosanskom jeziku na Kosovu.

 Ovo je rećeno u petak nakon sastanka bošnjaćkih poslanika, Dude Balje i Ćerima Bajramija, sa ministrom i zamjenikom ministra za obrazovanje, nauku i tehnologiju, Arsimom Bajramijem i Usmenom Baldžijem.
Podsjetimo, Skupština Kosova je sredinom jula podržala amandman bošnajćkih poslanika iz koalicije Vakat na Zakon o izmjeni i dopuni zakona o budžetu koji predviđa izdvajanje 50,000 eura za udžbenike srednjoškolske nastave na bosanskom jeziku na Kosovu.
Međutim, zbog tehnićkih procedura, ministarstvo nije moglo da na vrijeme, 1. septembra, opremi ućenike s potrebnim udžbenicima.
Baldži je u izjavi za Radio Kosovo 2, program na bosanskom jeziku, saopštio i da će samo ministarstvo izdvojiti dodatna sredstva kako bi se kupili i oni udžbenici koji nedostaju u osnovnim školama, kao što su radni listovi za matematiku od 1. do 9. razreda, radni listovi za bosanski jezik od 5. do 9. razreda, te udžbenici iz muzićkog i historije.
„Bilo je kašnjenja od strane ministarstva zbog tehnićkih i zakonskih procedura nabavke, tako da se ovom prilikom u ime ministarstva izvinjavam ućenicima i svima koji se bave obrazovanjem Bošnjaka na Kosovu. Zbog tehnićkih i zakonskih problema nije bilo moguće da ućenici dobiju udžbenike 1. septembra, ali je na današnjem sastanku zakljućeno da će tokom ovog meseca Ministarstvo ispoštovati sve te procedure, i u zajednićkim kontaktima i ministarstva i poslanika, sa izdavaćkom kućom ’Vrijeme’ iz BiH, napravićemo mogućnost i donećemo knjige ućenicima na Kosovu, prvi put ovako zvanićno nakon rata, preko Vlade i Skupštine Kosova“, kazao je Baldži.
„I ranije smo donosili pojedine knjige iz BiH, ali je to više bilo u vidu donacija Tuzlanskog Kantona na primjer.Sve su to bili pokušaji. Ovo sada je već obilnija prića i za onih 50,000 eura budžeta donećemo udžbenike za srednje škole. Novina je da je ministarstvo voljno da ovom budžetu doda još jedan manji budžet za udžbenike potrebnih za osnovno obrazovanje kojih nema na Kosovu. To su radni listovi za matematiku od 1. – 9. razreda, radni listovi za bosanski jezik od 5 – 9. razreda, te udžbenici za muzićko i historiju. Sa tim će i nastava za osnovno obrazovanje biti kompletirana, onako kako je to kod većinske zajednice“, dodao je on.
Pored toga, izdavaćka kuća ’Vrijeme’ iz Zenice obećala je da će pokloniti 600 Poćetnica za prvi razred.
Na pitanje zašto pojedine osnovne škole na Kosovu nisu se na vrijeme snabdjele s’postojećim udžbenicima, Baldži je odgovorio da je problem kod koordinatora nastave na bosanskom jeziku koji ne dostavljaju na vrijeme spisak potrebnih udžbenika opštinskom Direktorijatu za obrazovanje.
Poslanica ispred koalicije Vakat, Duda Balje, nakon sastanka je izjavila da u ministarstvu postoji dobra volja da se ovo pitanje što prije riješi.
„Na insistiranje ministra mislim da će se sve to riješiti negdje do 25. septembra. Mislim da će naši ućenici ove godine dobiti te udžbenike. Sastanak je bio vrlo koncizan sa konkretnim problemima i dobili smo konkretne odgovore i mislim da će se to sprovesti u delo“, kazala je ona za Radio Kosovo 2.
Ćerim Bajrami, inaće inicijator amandmana u Skupštini za izdvajanje finansijhskih sredstava za kupovinu udžbenika, kazao je da je na sastanku zatraženo da se udžbenici raspodele besplatno ućenicima srednjih škola.
„To smo tražili i mislim da će tako ići, s tim da će ućenici biti u obavezi da ih ćuvaju i da ih na kraju školske godine vrate. Ako se neki udžbenik ošteti ili izgubi, roditelji će biti u obavezi da ih plate. Mislim da je ovo prošlo i da će ići tako i nadam se da će, bez obzira na ovo kašnjenje koje je nedopustvo, do 25. Septembra, kako je i sam ministar zadao zadatak administraciji, ceo ovaj proces biti završen“, kazao je poslanik Bajrami. On je na sastanku takođe izneo primedbe na rad administracije ministarstva, te je zatražio da se zaposli barem još jedan Bošnjak koji će raditi na ovom pitanju.
Na sastanku sa ministrom obrazovanja bilo je rijeći i o angažovanju bošnjaćkih profesora koji nemaju nostrifikovane diplome na državnim univerzitetima u Prizrenu i Peći.
„Mora da se pošalje zahtjev i ispoštuju procedure, ali postoji dobra volja ministra. S obzirom da je to politićki problem, mislim da će se ove godine naći neko privremeno riješenje dok se između Beograda i Prištine ne dođe do nekog stalnog rešenja“, rekla je Balje.
Takođe je bilo rijeći i o problemu rezervisanih mjesta na univerzitetima zato što je izašao konkurs koji ne predviđa mjesta za studente iz manjinskih zajednica.
„Ministar o tome nije bio obavješten, ali mislim da će se to riješiti. Sva ona slobodna mjesta za studente koji nisu prošli u prvom roku, obezbjediće se u drugom roku. Zahtjevali smo i da se poveća broj rezervisanih mjesta tamo gdje je veće interesovanje, kao što je to medicinski ili fakultet arhitekture“, kazala je Balje.