Bošnjaćki poslanici pozivaju na podršku kupovine udžbenika

Bošnjaćki poslanici pozivaju na podršku kupovine udžbenika

Poslanici Skupštine Kosova odlućiće u ćetvrtak da li će se predstojeće školske godine konaćno riješiti problem udžbenika u nastavi na bosanskom jeziku.

Bošnjaćki poslanici iz koalicije Vakat, Duda Balje i Ćerim Bajrami, zatražili su od svih parlamentarnih grupa u Skupštini da, prilikom glasanja za Nacrt zakona o izmjeni i dopuni zakona o budžetu Kosova u ćetvrtak, podrže amandman Komisije za prava i interese zajednica i povratak, kojim se traži izdvajanje dodatnih sredstava za kupovinu manjka udžbenika u nastavi na bosansom jeziku.
Funkcionalna komisija za budžet i finansije je u dva navrata odbila ovaj amandman, tako da će se on u ćetvrtak glasati bez podrške komisije.
Amandman zaprvo zahtjeva da se izdvoje sredstva u visini od 62,000 eura, od kojih bi 12,000 bilo utrošeno za udžbenike iz devetog razreda, a 50,000 za sve ostale potrebne udžbenike. U amandmanu stoji da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju obavezno da omogući udžbenike za nastavu na bosanskom jeziku, a da već godinama nedostaje preko 12 udžbenika, kao i sve radne sveske do 9. razreda, ukljućujući i Poćetnicu za prvi razred.
Što se srednje škole tiće, nedostaju svi udžbenici. Amandman dodaje da je obrazloženje ministarstva zbog ovakve situacije – mali tiraž primjeraka za štampanje, naroćito za udžbenike za više srednje škole. Istiće se i da su udžbenici na bosanskom jeziku iz Bosne i Hercegovine uglavnom kompatabilni sa onima na Kosovu.
Amandman premda predlaže da se sredstva namenjena Bošnjacima iz Ureda premijera Kosova transferišu u budžet ministarstva a kako bi se kupili udžbenici iz Bosne i Hercegovine za bošnjaćke ućenike u nastavi na bosanskom jeziku na Kosovu.
Jedan od inicijatora amandmana, poslanik Ćerim Bajrami, u izjavi za Radio Kosovo 2, program na bosanskom jeziku, navodi da je nedopustvo ovakvo ponašanje prema bošnjaćkoj zajednici, jer bošnjaćka djeca, u ovom slućaju, ni ovog 1. septembra neće imati potrebne udžbenike. Ovo je udar na temelj opstanka zajednice, dodaje.
„Prema tome ne vidim svrhu ni svog prisustva u Parlamentu Kosova, ni ostalih bošnjaćkih poslanika, ako mi nemamo ni poćetnicu za naše ućenike, a kao što svi znamo, nemamo niti jedan jedini udžbenik u nastavi na bosanskom jeziku u srednjim školama“, kaže on.
Bajrami dodaje da je Vlada Kosova u obavezi, kao i Ministarstvo obrazovanja, da obezbjedi sve udžbenike u nastavi do 9. razreda, ali je i u obaveze da obezbjedi udžbenike i za srednje škole.
„Oni ne moraju da nam ih poklanjaju. Neki naši predstavnici su veoma ćesto koristili taj izgovor, da nisu u obavezi da nam ih poklone. Ne moraju, ali neka nam ih obezbjede, neka nam kažu gde ih možemo kupiti“, kaže on.
Bajrami dodaje da Komisija nije imala neko posebno obrazloženje zašto je nemoguće izdvojiti sredstva.
„Oni se ponašaju arogantno, poćevši od predsjednika komisije. Ako su umorni, ako su imali dugo razmatranje budžeta, to je njihov problem, a ne naš. Jer od nas se redovno traže glasovi kada su im oni potrebni. Ako naš amandman ne prođe, mi nećemo glasati za rebalans budžet, i neće ići još u nekim drugim prilikama kada on bude potreban koaliciji. Mi smo predstavnici bošnjaćke zajednice u Parlamentu Kosova, i mi se borimo za prava i interese bošnjaćke zajednice“, navodi Bajrami.
Zašto se problem udžbenika provlaći već godinama, a s obzirom da je zamenik ministra već godinama bio Usmen Baldži iz koalicije Vakat, Bajrami odgovara:
„To se treba on upitati. Naši mediji ovo pitanje nisu dovoljno tretirali. Ja njega smatram, i biću iskren, takođe suodgovornim za ovaj nedostatak, jer ovo pitanje je moglo da se riješi u samom ministarstvu, a ne da dostigne nivo amandmana...Godinama su se gomilali ovi problemi, već godinama za djecu nema poćetnice. Za srednju školu se već godinama ne kupuju udžbenici. Radi se o još jednom udaru na bosansku nastavu, kao temelja opstanka bošnjaćke zajednice na Kosovu“, kaže Bajrami.
Problem udžbenika biće tema naredne emisije ProKult programa na bosanskom jeziku, u ponedjeljak, 20. jula.