Zahtjev za otvaranje ekonomskog smjera zakasneo

Zahtjev za otvaranje ekonomskog smjera zakasneo

Senat Univerziteta u Prizrenu doneo je odluku da je za ovu godinu nemoguće otvoriti ekonomski smjer u nastavi na bosanskom jeziku.

Senat Univerziteta u Prizrenu razmotrio je zahtjev za otvaranje ekonomskog smjera na bosanskom jeziku i doneo odluku da je za ovu godinu kasno da se tako nešto realizuje iz finansijskih i administrativnih razloga, saopštio je Dr. Sadik Idrizi, prorektor Univerziteta „Ukšin Hoti“ u Prizrenu, u razgovoru za Radio Kosovo 2, program na bosanskom jeziku.

Poslanici Vakat-a, Duda Balje i Ćerim Bajrami, rektoru univerziteta su prošle nedjelje predali molbu za otvaranje ekonomskog smjera na bosanskom, a pored njih, nedelju dana ranije, univerzitetu je stigao i zahtjev za otvaranje ekonomskog smjera programa administracije biznisa od profesora Mehmeda Mete, Almira Saitija i poslanice NDS-a, Emilije Redžepi.

Dr. Idrizi navodi da je Senat odlućio da je kasno, jer je potrebna saglasnost Agencije za akreditaciju, i pored toga što su ti programi akreditovani u nastavi na albanskom jeziku. Pored toga, potrebna su i dodatna finansijska sredstva.

„Mora da se dostavi spisak svih profesora, CV-ijevi, i ostali prateći dokumenti. Takođe je bilo problematićno i zbog razmatranja budžetskih implikacija jer je budžet već planiran. Dekan ekonomskog fakulteta je izneo da bi to od prilike mjesećno koštalo 9,000 eura, i za to su potrebna dodatna sredstva od ministarstva. U Senatu su gotovo svi bili protiv, ja sam bio za ovaj program, tražio sam da se procedura pokrene, ali ćlanovi Senata smatraju da je kasno da se ova inicijativa realizuje za predstojeću akademsku godinu“, kazao je on, te dodaje da je otvaranje svakog smjera u nastavi na bosnaskom jeziku od koristi za bošnajćku zajednicu.

Na Univerzitetu u Prizrenu studira oko 300 bošnjaćkih studenata. Na Edukativnom fakultetu je za 2014/2015 upisano 35 studenata. Od prošle akademske godine nastava na bosanskom jeziku izvodi se i na Fakultetu komjuterskih nauka, a na kom je tokom dva prijemna roka upisano 70 studenata. U pitanju je smjer informacione tehnologije i komunikacija.
U ovom roku, na istom smjeru će u ovom roku biti upisano oko 30 studenata.
„Ja sam ćak predložio da ako je potrebno neki postojeći program pauzira za neku godinu, a da bi se otvorio novi program a da ne bi bilo dodatnih ekonomskih implikacija. Međutim, ni to nije prihvaćeno zato što je kasno da se sa tim krene u ovom roku“, kaže on.
Pored Prizrena, nastava na bosanskom jeziku odvija se i na univerzitetu “Hadži Zeka” u Peći na dva fakulteta, Fakultetu za biznis i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo.