Uskoro dokumenta na bosanskom jeziku?

Uskoro dokumenta na bosanskom jeziku?

Bošnjaci na Kosovu uskoro bi mogli vaditi lićne karte na svom maternjem jeziku, ukoliko Skupština potvrdi današnju odluku Odbora za unutrašnje poslove.

Nakon 40-to minutne rasprave, bošnjaćki poslanik Ćerim Bajrami, ćlan poslanićke grupe 6+, uspeo je da kroz skupštinski Odbor za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbjednosti, izdejstvuje amandman na Zakon o lićnim kartama, na osnovu kojeg bi Bošnjaci mogli da vade lićne karte na svom jeziku, što to već duže vreme važi za tursku zajednicu. To bi isto važilo i za romsku, i ostale zajednice. Lićna karta na Kosovu se trenutno štampa na albanskom, srpskom (ćirilica) i engleskom jeziku, a u mestima gde žive Turci, na njihov zahtjev se mogu štampati i lićne karte na njihovom jeziku i njihovom pismu.

„Ovdje su samo u pitanju prava i za bošnjaćku zajednicu Kosova, s obzirom da je to na neki naćin već ispunjeno za tursku zajednicu“, kazao je Bajrami.

Predsedavajući odbora, Daut Haradinaj, citirajući zakon je rekao da u opštinama gdje živi 5 posto stanovništva jedne zajednice, jedan od zvanićnih jezika opštine je i jezik te zajednice. Bajrami je međutim insistirao da pravo na lićnu kartu na svom jeziku treba da postoji na nivou celog Kosova, a ne samo gdje je jezik u zvanićnoj upotrebi. On je naglasio da zakon priznaje i tradicionalne jezike u opštinama na Kosovu.

I pored negodovanja ćlanova odbora koji su rekli da je Zakon prekršen i onda kada je odlućeno da se lićne karte štampaju na turskom, odbor je na kraju ipak glasao za amandman Ćerima Bajramija.

U izjavi za Radio Kosovo 2, program na bosanskom jeziku, Bajrami je rekao da današnja odluka odbora, koju potom treba da potvrdi Skupština Kosova, predstavlja veliki pomak za bošnjaćku zajednicu.

„Mislim da je ovo pomjeranje jednog velikog brda u smislu ispunjavanja ljudskih i nacionalnih prava Bošnjaka na Kosovu. Mi smo i na ovoj sednici, i na ranije dve, najavljivali ovaj amandman na ćlan 10, da se dokumenti i lićna karta izdaju u skladu sa Zakonom o jezicima. Međutim, Zakon o jezicima nije baš do kraja dorećen u smislu da li imamo prava da se lićna dokumenta izdaju i na našem maternjem jeziku. Prema tome, insistirao sam na ovo pitanje a sobzirom da su i turski poslanici to pravo za svoju zajednicu ostvarili. Kao što znamo, u nekoliko opština na Kosovu se priznaje bosanski jezik. Prema tome, smatram da smo imali pravo na to. Moj amandman se odnosi na to da ceo tekst na lićnoj karti bude na bosanskom jeziku za Bošnjake. Kad se krene sa štampanjem, to pravo svi Bošnjaci mogu da iskoriste, bilo da oni žive u Prištini, Prizrenu ili bilo gde drugo. Bilo je velikih problema da se ovo pravo ispuni, već mesec ipo dana sam radio na ovome, ali dobro je da je na kraju ovaj amandman dobio jednoglasnu podršku“, kazao je on.
Ovaj zakon bi trebao da se nađe pred skupštinom u naredne dve nedelje.