16:53

20.05.2019

16:53

20.05.2019

Bojan Tomić, RTK2

Meštani Gračanice i okolnih mesta ovih dana se suočavaju sa odnošenjem smeća iz njihovih dvorišta pa je divljih deponija u blizini ovog mesta sve više. I stanovnici i nadležni očekuju da će se ovaj problem uskoro rešiti.

Deponiju na "Padalištu" je zatvorila Inspekcija pri Ministarstvu zaštite životne sredine i prostornog planiranja, proglasivši to mesto zaštićenom zonom. Nadležne iz Opštine Gračanica brine sve veći broj divljih deponija. Za iznošenje smeća bilo je zaduženo Javno komunalno preduzeće "Komunalac".

"Pošto je 'Komunalac' koristio tu deponiju za pretovar smeća,jer nemaju potrebne papire da bi smeće nosili u Obilić, na javnu deponiju, oni su ranije angažovali privatnu firmu koja je smeće odnosila umesto njih. Kada je zabranjeno korišćenje deponije, 'Komunalac' je prestao da nosi smeće, što traje već nedelju dana. Kao direktor Javnih službi obavio sam razgovor i sa predstavnicima 'Komunalca' i sa predstavnicima ministarstva o produžetku roka za gašenje deponije i tražimo način za dalje funkcionisanje. Obavio sam razgovor i sa 'Pastrimijem', da eventualno proširi svoje usluge i obavlja deo posla 'Komunalca'",rekao je Vladica Trajković, direktor odeljenja javnih službi i sektora za vanredne situacije.

Opština Gračanica je domaćinstvima obezbedila kante za odlaganje smeća.

"Kante koje je Opština Gračanica dobila kao donaciju kada je formirana opština i podelila meštanima zelene kante, dok je Javno komunalno preduzeće 'Komunalac' koristilo crne kante. Firma za odnošenje smeća 'Pastrimi' nastavlja da radi po planu i nadam se da ćemo u toku ove nedelje završiti  dogovor sa njima, kako bi pokrivali čitavu teritoriju Opštine Gračanica i kako bi se izbeglo formiranje novih divljih deponija i okupljanje pasa lutalica koji raznose smeće", zaključio je Trajković.

Meštani Gračanice ne znaju  gde da odlože smeće, jer su kante već dugo pune, pitajući se šta je bolje imati zelenu ili crnu kantu, a divljih deponija u okolini ovog mesta je sve više.