14:37

19.02.2019

14:37

19.02.2019

Tanjug

Nove saobraćajne table sa imenom Republika Severna Makedonija, koji su prošle srede postavljene na graničnim prelazima, makedonska policija čuva 24 sata dnevno.

Takva odluka je doneta zbog opasnosti da one budu skinute, oštećene ili ukradene, prenosi makedonski portal sdk.mk.

Zvanično, na graničnim prelazima postoje stalne policijske kontrole koji nisu tamo samo zbog saobraćajne table sa novim imenom države, već i zbog toga što međugranični prostor mora da se zaštiti od slobodnog kretanja ljudi.

Nezavanično, međutim, policajci imaju zadatak da stalno stoje pored novopostavljenih tabli, imajući u vidu da postoji opasnost da ih protivnici novog imena države oštete, kao što su učinili i sa tablama na autoputu „Prijateljstvo“ koji se prethodno zvao „Aleksandar Makedonski“. 

Ubrzo nakon promene starih saobraćajnih tabli sa imenom „Aleksandar Makedonski“ novim tablama i imenom „Prijateljstvo“, što je bio prvi korak ka izgradnji poverenja sa Grčkom, sve table su bile oštećene. 

Do sada niko nije odgovarao za oštečenje saobraćajnih tabli sa novim imenom autoputa "Prijateljstvo". 

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, član 190, zabranjeno je postavljanje, premeštanje, uklanjanje i oštečenje saobraćajnih znakova i opreme puteva ili izmena značenja saobraćajnog znaka. 

Kazna za krađu, uništenje ili oštečenje saobraćajnih tabli i druge opreme za fizičko lice iznosi 300 evra, dok za pravna lica koja su odgovorna za održavanje puteva iznosi 2.000. evra.