22:48

06.06.2019

22:48

06.06.2019

Beta, Danas

Među zemljama članicama Evropske Unije cirkuliše takozvani „non-pejper“ u kojem se nastoji da se napismeno potvrdi da je proširenje EU na Zapadni Balkan i dalje kredibilna opcija.

Radio Slobodna Evropa je imao uvid u nacrt tog dokumenta gde se izmedju ostalog podvlači da EU treba da ispuni svoju nedvosmislenu posvećenost evro-integraciji država Zapadnog Balkana, te da „ne postoji ‘plan B’ “ za taj region.

„Non-pejper“ je neformalni dokument koji se uglavnom iznosi u zatvorenim pregovorima unutar institucija EU, posebno u Savetu ministara, radi postizanja dogovora o nekom spornom političkom pitanju.

Po saznanjima RSE, inicijativu za ovaj „non-pejper“ je pokrenula Poljska, a podršku je potvrdilo 13 članica EU, uglavnom iz Srednje i Istočne Evrope, što su zemlje koje pripadaju grupi „novijih članica“ EU.

Takodje RSE saznaje da se pokušava da se pridobije što veća podrška za taj dokument pre ministarskog sastanka 18 juna. Inicijator nastoji da se dokument usvoji u oblku zajedničke deklaracije ministara EU.

Pre svega se u dokumentu traži da se potvrdi otvaranje pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom već u junu ove godine.

Ta odluka bi, po mišljenju članica EU koje podržavaju to pismo, poslužila kao „važan motivacioni faktor“ za ceo region.

To bi takodje doprinelo „jačanju otpornosti zemalja na spoljašnje, štetne interese drugih aktera i osiguralo da EU i dalje bude vodeći igrač za pozitivnu regionalnu transformaciju“, kažu oni.

„Iznoseći značaj svoje odluke za budućnost svih država i naroda u Evropi, pozivamo članove Saveta (EU) da u junu donesu dalekovide, hrabre odluke koje bi promovisale kontinuirani napredak reformi u skladu sa standardima i vrednostima EU, koje bi ojačale regionalnu saradnju, pomirenje, dobrosusedske odnose, i koje bi pružile ključnu podršku nepovratnom miru, stabilnosti i razvoju regiona i našeg kontinenta“, piše u nacrtu tog dokumenta.

U nacrtu se izmedju ostalog poručuje da bi Savet EU trebao da „prizna da je politika proširenja najuspješnije sredstvo za promovisanje standarda i vrednosti EU, da nastavi da podržava jasno definisanu perspektivu članstva u EU koja je pokretačka snaga za sprovodjenje zahtevnih reformi i rešavanje preostalih bilateralnih pitanja na Zapadnom Balkanu; te da prepozna nezamenjiv uticaj politike proširenja na proces jačanja Evrope“.

Ova inicijativa dolazi u vreme podele medju članicama EU oko mogućeg otvaranja pristupnih pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Evropska komisija je prošle nedelje preporučila bezuslovno otvaranje pristupnih pregovora Brisela sa Skopljem i Tiranom.

Prva rasprava će biti 18. juna, ta pitanja zahtevaju jednoglasnu odluku članica EU, ali zasad nema zajedničkog stava EU koji bi potvrdio preporuku Evropske Komisije.

Predsednik Evropske Komisije Žan Klod Junker je početkom ove nedelje priznao da za sada nema tog konsenzusa medju zemljama-članicama da se odobri otvaranje pristupnih pregovora s Albanijom i Severnom Makedonijom.