16:50

29.03.2017

16:50

29.03.2017

Marko Lekić, RTK2

Srpsko-albanski odnosi nikada nisu bili jednostavni, što između ostalog, potvrđuje i međusobna blokada nastavnih udžbenika.

O problemu dopremanja udžbenika retko se govori, a kada se i govori, nedostaje rešenje. 

Nevladina organizacija Aktiv je kroz platformu "Empirika" organizovala konferenciju za medije čiju su učesnici izneli predloge za rešavanje ovog problema.

Problem sa dobavljanjem udžbenika kulminirao je 2015. godine kada su srpske vlasti na prelazu zadržale udžbenike namenjene đacima albanske nacionalnosti u Bujanovcu, Preševu i Medveđi, zbog čega je kosovsko ministarstvo obrazovanja najavilo recipročne mere.

Iz tog razloga, udžbnici za skoro 18.000 đaka na Kosovu, koji nastavu pohađaju po planu i programu Ministarstva prosvete Srbije, redovno kasne.

,,Problem koji je nastao vezano oko knjiga, pokušao sam da rešim sa predstavnicima Srba u kosovskim institucijama. Pisao sam pismo, nisam samo pričao. Moram da vam kažem da oni koji sun a izvestan način trebali da se uključe u rešavanje problema nisu odgovorili na moj zahtev. Mislim da sam vam dao odgovor na taj problem", rekao je Ranđel Nojkić, bivši direktor pošte Srbije na Kosovu.

Iz kosovskog Ministarstva za obrazovanje tvrde da ne bi bilo problema sa dostavom knjiga iz Srbije,ukoliko bi se poštovala procedura.

,,Slažem se da srpska zajednica treba da traži ostvarivanje svojih prava na Kosovu, ali moramo se složiti da i Beograd treba da umanji ucene svih strana. Da ministarstvo obrazovanja Srbije podnese zahtev (Ministarstvu obrzovanja Kosova), a ne samo da pošalje knjige i tako stvori bespotreban problem. Mi taj zahtev nećemo odbiti i dostavićemo knjige srpskoj zajednici", naveo je Usmen Baldži, zamenik ministra za nauku, tehnologiju i obrazovanje Kosova.

Albanci iz Srbije tvrde da imaju sličan problem sa dostavom udžbenicima, koji datira još od 1989. godine, dolaskom Miloševića na vlast. Jonuz Musliu kaže da je ovim problemom pogođeno 10.136 učenika.

,,Srbija mora da reši problem kako bi svi učili na maternjem jeziku. Potreban je sporazum dva ministarstva obrazovanja kako bi se ovo rešilo. Ja razumem da može da smeta nova istorija Albanaca, ali ne vidim šta je problem sa drugim udžbenicima, kurukulumi u Albaniji I na Kosovu su isti. Glavni cilj svega ovoga je iseljavanje albanskih učenika, da se 'Preševska dolina' isprazni", istakao je Jonuz Musljiu, predsednik Nacionalnog saveta albanske manjine u Srbiji.

Zaštitnik građana na Kosovu Hiljmi Jašari kaže da evropska Konvencija za zaštitu nacionalnih manjina nudi najbolje rešenje ovovog problema.

,,Neophodan je aktivan pristup države u naporima da se obezbedi pravo na obrazovanje i to se u ovom slučaju dotiče obe države. Nisam slučajno pomenuo okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina, jer je to najtačnija međunarodna referenca kao standard koji bi trebalo primeniti u ovoj situaciji. Sada je samo pitanje da li postoji politička volja?", rekao je zaštitnik građana.

S obzirom da je Srbija, uz dogovor sa Albanijom, našla rešenje za snabdevanje udžbenicima opština Preševo, Bujanovac i Medveđu, u  istraživanju “Empirike” je zaključeno da recipročna mera kosovskih institucija više nema  pokriće.