15:25

29.11.2017

15:25

29.11.2017

Milica Živić, RTK2

Žene na Kosovu žive u patrijahalnom društvu i njihova borba za ravnopravnost i dalje traje, istakli su predstavnici organizacija za ljudska prava i ravnopravnost polova na koferenciji o položaju žena na Kosovu koju je organizovao Medija Centar u Čaglavici.

Kao jedan od ,mogućih problema koje utiču na položaj žena na Kosovu navedeno je nasilje nad ženama, koje je sudeći prema statističkim podacima, u porastu. Prema podacima UN svaka druga žena u svetu doživela je neki vid nasilja.

"Jedan od izveštaja koji je pre nekoliko dana objavio OEBS je da na Kosovu 41 odsto muškaraca smatra da žene treba tući. Kao i da žene same izazivaju nasilje. Znamo da na Kosovu muškarci imaju odlučujuću ulogu u svim sferama, kako u politici tako i u drugim institucijama i to na neki način diskriminiše žene na Kosovu", kaže Besnik Leka, iz "Care international".

Gordana Đorić iz Udruženja žena "Avenija" kaže da su najugroženije žene koje su ekonomski zavisne od svojih supružnika.

"Veliki broj žena na Kosovu je nezaposleno a stopa nezaposlenosti se kreće od 70 odsto. Stopa je još viša za žene koje žive na selu", kaže Gordana Đorić.

Iako je procenat žena u obrazovanju na Kosovu daleko niži u odnosu na muškarce, kao i u ekonomskom sektoru, Nora Sahatćiu iz Ujedinjenih Nacija kaže da nepretka ipak ima. U sektoru ekonomije, pre deset godina bilo je samo 2 odsto žena na Kosovu, dok je ove godine uključeno 6 odsto.

"U kosovskom društvu ima pomaka i kod odlučivanja u centralnim javnim institucijama i može se smatrati da je u tom pogledu Kosovo naprednije u odnosu na susede. Međutim u lokalnim institucijama i nekim organizacijama u javnom sektoru zebeležen je ogroman zaostatak žena", kaže Nora Sahatćiu, iz UNKT-a.

"Problemi sa kojima se susreću žene je i porodično nasleđe. Za razliku od urbanih u ruralnim područjima je i dalje tabu tema da žena sa sela nasledi porodično imanje. A zabrinjavajuće je što se na Kosovu zakoni koji se odnose na ravnopravnost polova ne primenjuju", rekla je Marija Stanković, iz NVO "Aktiv".

"Poslednje tri godine nijedna osoba nije pravosnažno osuđena za zločin silovanja. To je vrlo alamantno i ja kao žena koja živi na Kosovu se osećam vrlo zabrinuto", kaže Marija Stanković, NVO "Aktiv". 

Prema podacima Agencije za statistiku za 2013. godinu srednje obrazovanje je završilo 60.6 odsto muškaraca, a svega 27.3 odsto žena. Polna razlika na nivou visokog obrazovanja je 60 odsto. Stopa nezaposlenosti kod žena je 55,5 odsto, dok je kod muškaraca 40,5 odsto.