15:57

03.01.2018

15:57

03.01.2018

Maja Denić, RTK2

Prema podacima Policije Kosova, u periodu od januara do novembra 2017. godine u saobraćajnim nesrećama poginulo je čak 119 osoba. U cilju smanjenja broja saobraćajnih nesreća, od prvog januara 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o drumskom saobraćaju.

Najveći izazov za Kosovsku policiju tokom prethodne godine bio je veliki broj saobraćajnih nesreća, u kojima su izgubljeni brojni životi.

"Uznemiravajući je broj saobraćajnih nesreća sa fatalnim ishodom u prošloj godini. Od januara do novemra 2017. godine evidentovano je 107 saobraćajnih nesreca, sa smrtnim ishodom bilo je 119 lica. Od januara do novembru 2017. godine, Kosovska policija je napisala više od 372.000 novčanih kazni , što je za 68.000 više u odnosu na 2016. godinu. U 2018. godini Kosovska policija će nastaviti da spovodi red, Zakon i poštovanje saobraćajnih propisa, sa ciljem sprečavanja saobraćajnih nezgoda", ističe portparol kosovske policije, Baki Keljani.

Najčešći razlozi saobraćajnih nesreća jesu prebrza vožnja i nepoznavanje saobraćajne kulture, ističe saobraćajni inženjer Nedžad Haljilji.

"Vozači moraju biti što pažljiviji u toku vožnje. Svaki vozač koji planira da koristi svoje motorno vozilo prvo treba da bude spreman kao vozač, takođe i vozilo mora biti spremno za upotrebu. U toku vožnje vozač treba uvek da prati saobraćajnu signalizaciju, bilo da je reč o vertikalnoj ili horizontalnoj signalizaciji. Nedovoljno pažnje se posvećuje poštovanju zakona na Kosovu. Vozači nisu dovoljno pažljivi jer su naša vozila u dobrom stanju, sa velikom kubikažom, jaka su usled neoprezne vožnje dolazi do saobraćajnih nezgoda", kaže Nedžad Haljilji, saobraćajni inženjer.

Novi Zakon o drumskom saobraćaju trebalo bi da doprinese smanjenju saobraćajnih nezgoda sa fatalnim ishodom, jer će se prilikom izricanja kazni upisivati i kazneni poeni, koji bi mogli uticati na suspenziju vozačke dozvole. Ukoliko vozač u roku od dve godine dobije preko devet negativnih poena, biće mu oduzeta vozačka dozvola.

"Daju se veća ovlašćenja službenim licima Policije Kosova, tako da je policija ovlašćena da na licu mesta izriče novčane kazne, što do sada nije bio slučaj. Za veće prekršaje, predmet preuzima sud, a vozaču se dodeljuju negativni poeni. Novi zakon će uticati pozitivno na sve učesnike u saobraćaju. Saobraćajna policija će češće biti na našim putevima, pogotovo magistralnim i regionalnim putevima, jer je tu najveća saobraćajna frekvencija i prebrzo se vozi", rekao je Haljilji.

Bogoljub Marinković iz Gračanice je profesionalni vozač već 20 godina i smatra da je u vožnji presudan ljudski faktor.

"Jednostavno, ljudi nisu odgovorni u saobraćaju. Kad bi se više poštovali propisi i Zakon, verujem da ne bi dolazilo do takvih situacija. Svedoci smo da ljudi voze brzo, voze pod dejstvom alkohola, koriste telefon, sve ono što je zakonom zabranjeno. O čemu vozači  prvenstveno treba da vode računa? Prvo i osnovno jeste pojas, on nije u autu da bi bio tu, već da se koristi. Korišćenjem pojasa automatski smo smanjili rizik da , ukoliko i dođe do udesa, da ostanemo nepovređeni. Nismo ni svesni da samo jedan delić sekunde dok koristimo telefon može dovesti do neželjene situacije, da napravimo neki haos", kaže profesionalni vozač, Bogoljub Marinković.

U kojoj meri su građani Kosova zadovoljni saobraćajnom infrastrukturom i da li poštuju saobraćajne propise.

"Ovde nema uslova da bi se poštovala saobraćajna pravila, prvo nema nigde parkinga gde vozači mogu da ostave kola, ograničenja brzine su stara, a automobili su noviji, zaustavljanje automobila je mnogo brže od onog kada su postavljani ti znakovi. U nekim sredinama je postavljeno 40 ili 50, ako je ograničenje 40, mi vozimo 50, prekršili smo pravila i onda nas kažnjavaju. Mi razumemo da to sredini odgovara i državi koja ubira prihode, ali nek ne zaborave da su i  sami vozači", rekao je taksista u Gračanici.

"Što se tiče bezbednosti, saobraćaj je nula. Nemamo parking za vozila, saobraćaj je na dosta niskom nivou", ističu meštani Gračanice.

Policija Kosova svakodnevno apeluje na učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bi se izbegle saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom.