18:43

19.02.2019

18:43

19.02.2019

Sandra Cvetković, Radio Kosovo 2

Srbe na teritoriji opštine Obilić, gotovo 20 godina od sukoba na Kosovu, muče uglavnom socio-ekonomski problemi i tiha migracija mladih. Loša materijalna situacija, zbog koje se mladi sve češće odlučuju da napuste svoj dom, uzrokovana je velikom stopom nezaposlenosti.

U kosovskim institucijama se ne poštuje zakonska odredba za rezervisane položaje na centralnom i lokalnom nivou za nevećinske zajednice, pa tako u Termoelektrani Kosovo A i Kosovo B, nije zaposlen nijedan Srbin.

Gotovo identična situacija i kada su u pitanju institucije, koje na Kosovu funkcionišu po srpskom sistemu. Zamenik gradonačelnika za zajednice u opštini Obilić, Slaviša Jakovljević  u izjavi za Radio Kosovo 2, redakcija na srpskom jeziku, tvrdi da se u obrazovnim i zdravstvenim institucijama zapošljavaju ljudi koji ne žive na teritoriji opštine Obilić.

 “U prosveti i zdravstvu ne možemo da zaposlimo ljude koji žive ovde sa svojim porodicama jer nam nameću ljude iz Srbije i sa severa Kosova. Tako da su naša deca prinuđena da idu u Mitrovicu ili u Srbiju, da rade kao taksisti ili u nekoj prodavnici gde ostvaruju minimalnu zaradu. Ta deca koja jednom odu, više se ne vraćaju. To tiho iseljavanje mladih ljudi dovešće do toga da ostanu samo staračka domaćinstva. U osnovnoj školi u Plemetini u nastavi na srpskom jeziku neće biti ni jednog učenika ili maksimum troje. Nema nas više, ljudi odlaze zbog posla, posao je broj jedan za opstanak Srba”, zaključuje Jakovljević.

Jakovljević napominje da je u toku priprema izgradnje nove Termoelektrane, čime bi trebalo da se obezbede nova radna mesta za meštane opštine Obilić.

“Predsednik opštine je postavio uslov Vladi, da najmanje 70% zaposlenih bude sa teritorije opštine Obilić, a 25 % od ukupnog broja zaposlenih da budu pripadnici nevećinskih zajednica. Na taj nacin može da se obezbedi budućnost i opstanak Srba u Obiliću”, smatra Jakovljević.

Iako je Vlada Srbije najavila velika ulaganja u sva mesta na Kosovu gde žive Srbi, Slaviša Jakovljević tvrdi da su ta ulaganja u prethodnom periodu bila minimalna.

“To su veoma mala sredstva, ni jedna porodica od toga ne može da opstane ovde. Sa sto sadnica neke voćke oni misle da zadovolje potrebe stanovništva na Kosovu. Treba ulagati tamo gde je izvor prihoda, gde ljudi mogu da upošljavaju mlade ljude. To Srbija ne vidi, a najmanje vidi nas koji živimo između ove dve reke, Laba i Sitnice. Za razliku od severa i centralnog Kosova, mi smo ovde zapostavljeni i zaboravljeni”.

Dobri Grujić iz Crkvene Vodice, opština Obilić, ne vidi bolju budućnost. On smatra da postoji velika zloupotreba sredstva koja su namenjena za pomoć Srbima koji žive na Kosovu. 

“Finansiraju se oni koji imaju imanja po Srbiji, njima se sve daje i Srbija i ova vlast ovde. Oni žive u Srbiji, dolaze ovde da rade u institucijama, dođu prime platu. I ovi koji rade u kosvskim institucijama drže dva radna mesta i niko im ništa ne može”, kaže on.

Grujić napominje i da su Srbi, koji su bili u mogućnosti, već otišli iz Crkvene Vodice.

I ostali meštani Crkvene Vodice istišu problem nezaposlnosti i lošu ekonomsku situaciju dodajući da više nema međuetničkih problema.

Inače, Srbi na teritoriji opštine Obilić uglavnom žive u okolnim selima: Crkvenoj Vodici, Miloševu, Plemetini, Babinom Mostu i Janinim Vodama, dok u samom gradu živi nekoliko srpskih porodica. Mnogi se, nakon martovskih sukoba 2004. godine, ne odlučuju na povratak, ali lokalno rukovodstvo nastoji da promeni taj trend.