17:09

24.05.2019

17:09

24.05.2019

Bojan Tomić, RTK2

Program ruralnog razvoja za 2019. godinu je jedan od aktuelnih programa Ministrarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, za koji vlada veliko interesovanje građana. Resorna ministarka Dijana Živić je ovaj program predstavila poljoprivrednicima u Gračanici.

"Cilj programa ruralnog razvoja  je unapređenje položaja poljoprivrednih proizvođača, razvoj poljoprivrednog sektora, prehrambrene industrije kao i ruralnog biznisa", naglasila je ministarka Živić.

"U okviru programa ruralnog razvoa za 2019-u godinu posebni prioritet su investicije koje obezbeđuju nova radna mesta. Ja kao ministar ovog resora garantujem da će biti transparentnosti u inplementaciji  ovog programa i ni u jednom trenutku neću dozvoliti da se prekrši zakon. Takođe vam obećavam da ću raditi na povećanje budžeta za ovaj sektor, na način od kojeg bi najviše koristi imali farmeri i biznis u ruralnim oblastima. Pozivam sve da iskoriste mogućnosti koje pruža ovaj program, da aplicirate da bi povećali vašu farmu, kao i vaš biznis, da bi ostvarili dobit za vas i vaše porodice“, istakla je Dijana Živić.

Za ovaj program su zainteresovani i meštani Opštine Gračanica, jer poljoprivrednicima omogućava da prošire i unaprede proizvodnju.

"Naravno, apliciraću, prvo da čujem prezentaciju koja dosta znači i nadam se da će mi koristiti pri apliciranju".

"Dobre su informacije koje smo danas čuli. Ipak, treba dosta i našeg ulaganja. Dobro je što ministarstvo hoće da nam pomogne. Radim sedam hektara zemlje, prvi put sam na sastanku, da čujem koji vid pomoći dobijamo", istakli su prisutni poljoprivrednici.

Program ruralnog razvoja za 2019. godinu sadrži i socioekonomski program za nevećinske zajednice, a predstavnicii Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja će ovaj program predstaviti i u ostalim opštinama na Kosovu.