18:01

19.06.2019

18:01

19.06.2019

Saopštenje, RTK2

O razvoju trgovine, carina, oporezivanja, industrije i slobodnog kretanja robe u protekloj godini razgovarali su juče u Prištini predstavnici Kosova i Evropske komisije. Ovo je bio treći sastanak Pododbora, u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAP), koji je stupio na snagu u aprilu 2016. U svim oblastima, Evropska komisija i Kosovo su se složili o važnosti sprovođenja relevantne evropske reforme i ekonomskih reformi, prioritetima programa reformi, kao i preporukama iz Izveštaja Komisije o Kosovu za 2019. godinu i prethodnih podkomisija za stabilizaciju i pridruživanje, navodi se u zajedničkom saopštenju.

U saopštenju se navodi da su razgovori bili usredsređeni na moguće načine za rešavanje sve većeg trgovinskog deficita Kosova. U tom kontekstu, Kosovo je ukazalo na doprinos trgovine uslugama da delimično ublaži trgovinski deficit. Strane su pozitivno primetile povećanje bilateralne trgovine sa EU od 15 odsto, koje je dostiglo 1,2 milijarde evra u 2018. godini. Komisija je takođe ponovila svoj poziv na ukidanje takse od sto odsto na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Veće je podsetilo na opredeljenost Kosova za višegodišnji akcioni plan za razvoj regionalne ekonomske zone (REA) i posebno naglasilo potrebu za ratifikacijom i implementacijom CEFTA, zatim Dodatnog protokola 5 o olakšavanju trgovine, usvajanju i implementaciji Dodatnog protokola 6 o trgovini i uslugama, i usvojiti mandat i imenovati pregovarački tim za pregovore o Dodatnom protokolu 7 o rešavanju sporova.

Kako se dalje navodi, Komisija je naglasila značaj poboljšanja investicione klime, dalje usklađivanje sa propisima EU i najboljom praksom, kao i uklanjanjem necarinskih barijera.

Evropska komisija je pozvala Kosovo da povuče odluku o diskriminatornim akcizama na cigarete, kako bi se zakonodavstvo uskladilo sa SSP-om. Istaknuta je važnost daljeg suzbijanja neformalne ekonomije i kontinuiranih reformi poreske administracije, posebno smanjenjem vremena za povraćaj PDV-a za preduzeća i povećanjem prikupljenog duga (poreski dugovi). Komisija je ohrabrila Kosovo da postepeno uvede savremenu metodologiju za upravljanje rizikom usklađenosti, koja uključuje kampanje i ciljane intervencije, uključujući pametnije revizije. U vezi sa carinom, Kosovo se obavezalo da će izmeniti Zakon o carinama i akcizama na Kosovu kako bi ga dalje uskladilo sa zakonodavstvom i praksama EU. Konačno, Komisija je ohrabrila Kosovo da se prijavi za program „Carina 2020“, čiji je cilj dalje poboljšanje carinskih kapaciteta i pomoć u usklađivanju sa pravnim tekovinama EU.

Konačno, u vezi sa slobodnim kretanjem robe, Kosovo se obavezalo na povećanje kapaciteta institucija i dalje usklađivanje sa pravnim tekovinama EU sa zakonodavstvom koje poboljšava infrastrukturu kvaliteta u oblastima standardizacije, akreditacije, ocenjivanja usaglašenosti, metrologije i nadzora nad tržištem. Evropska komisija je pozvala Kosovo da osigura dosledno provođenje relevantnih propisa širom Kosova.