16:21

12.07.2019

16:21

12.07.2019

Maja Denić, RTK2

Svetski dan stanovništva je ustanovljen kako bi se skrenula pažnja na aktuelne potrebe populacije. Povodom ovog dana Fond Ujedninjenih nacija za stanovništvo je povodom ovog dana organizavao konferenciju u Prištini, posvećenu reproduktivnom zdravlju, planiranju porodice, rodnom pitanju i siromaštvu.

Povodom Svetskog dana stanovništva na konferneciji u Prištini je između ostalog razgovarano o zdravlju majki i beba, planiranju porodice, smrtnosti odojčadi i borbi protiv raka.

"Idemo ka tri važna cilja, da se smanji smrnost porodilja, veću uključenost žena u planiranje porodice, postojanje izbora u korišćenju kontraceptivnih sredstva i treći smanjenje rodno zasnovanog nasilja", istakla je Ajnabat Anamuhamedova, vršilac dužnosti direktora UNFPA na Kosovu.

"Imali smo dosta uspeha, ali i dosta prepreka. Jedan od najvećih problema zdravstvenog sistema na Kosovu je poboljšanje zdravstvenih uslova, sa fokusom na poboljšanju zdravlja majke i deteta. Uprkos smanjenju mortaliteta, još uvek je visok procenat smrtnosti kod novorođenčadi. Moramo da radimo na tome da deci obezbedimo dobro zdravlje i kvalitetan razvoj. Na predlog odbora Skupština je usvojila rezoluciju o održivom razvoju, poznatu kao Agenda 2030. Iako nismo članica UN-a, jasno smo rekli da želimo da se pridružimo ostvarivanju 17 globalnih ciljeva do 2030", naglasila je Besa Baftui, predsednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalna pitanja.

"Cilj nam je da imamo zdravo stanovništvo, dobro planiranje porodice, manje abortusa i seksualno prenosivih bolesti. Uz angažovanje stručnjaka težimo da otkrijemo bolesti u ranoj fazi, težimo ka tome da imamo zdravu omladinu, što manje uživalaca droge i što manje nasilja. Naravno, svi ovi ciljevi zahtevaju vreme i zajedničku saradnju", rekao je generalni sekretar Ministarstva zdravlja, Naim Bardići.

Na jednom od panela se razgovaralo i o izazovima u zdravstvu posle 1999. godine i o onome šta može da se uradi u narednom periodu kako bi se situacija poboljšala.

"Posle 1999. godine situacija je bila veoma teška, bilo je osetljivo pričati o planiranju porodice. Danas slobodno govorimo o tome i radimo na programima o reproduktivnom zdravlju. Iz perspektive Instituta za javno zdravlje mislim da treba uraditi još mnogo toga, pre svega da sarađujemo sa ostalim institucijama, na poboljšanju kapaciteta, da imamo podršku za naučna istraživanja, da edukujemo ljude kroz različite programe, da radimo na prevenciji raka", kazala je Merita Beriša, ispred Nacionalnog Instituta za javno zdravlje.

Prema podacima Agencije za statistiku Kosova, u 2017. godini Kosovo je imalo 1.798.506 stanovnika, prirodni priraštaj je povećan za 1.13%, dok je 9.376 osoba promenilo svoje mesto boravka. Na osnovu  podataka iz 2018. u toku te godine je premiunulo 4.959 muškaraca ili 55.1% i 4.039 žena ili 44.9%.