14:38

14.08.2019

14:38

14.08.2019

Tanja Gapić, RTK2

Rad na otvorenom, kada su temperature nešto više iznad proseka, može ugroziti zdravlje radnika. Koje su preporuke lekara, da li postoje smernice o radu na visokim temperaturama istraživala je ekipa RTK2.

Uprkos temperetaurama koje, poslednjih dana, dostižu i 38 stepeni, za one koji po prirodi posla, veći deo radnog vremena provode na otvorenam – nema odmora. Građevinski radnici, taksisti, zapolseni u komunalnim preduzećima i u najtolijem delu dana obavljaju svoja zaduženja.

„Iako je teško raditi na 38 stepeni, mi moramo da obavljamo svoje dužnosti. Napravimo pauzu, malo se osvežimo i nastavljimo dalje“, kaže Nikola Nedeljković radnik Komunalne službe pri opštini Gračanica.

„Jeste naporno, ali često pravim pauze, osvežim se i nastavljam sa radom. Imam klimu u kolima, pa mi i to pomaže da lakše podnesemo tropske temperature“, izjavila je taksista Žozefina Kolić.

Temperatura viša od 38 stepeni, smatra se radom u nepovoljnim uslovima, a rad na otvorenom na visokim temperaturama može ozbiljno ugroziti zdravlje radnika.

“Jako je važno da se unosi dosta tečnosti, dakle rehidratacija je veoma važna, bitno je i da radnici budu psiho-fizički zdravi i odmorni za svoj posao koji obavljaju, a ukoliko se osećaju lose da zatraže pomoć”, rekao je načelnik opšte medicine u Domu zdravlja u Gračanici Dalibor Stojanović.

Mere koje su poslodavci dužni da primenjuju pri radu na otvorenom u ekstremnim uslovima su brojne. Česte pauze, izbegavanje rada u najtoplijem delu dana, reorganizacija posla, samo su neke od njih.

“Možda bi bilo bolje da poslodavci radno vreme podele u dve smene, bolje je da ljude rade od 7 sati do 11 časova pa nešto kasnije od 17 sati. Moj predlog poslodavcima da budu humani pre svega, a i uveriće se da je i produktivnost radnika veća”, rekao je Nenad Rašić predsednik Centra za razvoj malih biznisa.

Iz resornog ministarstva, do emitovanja ovog priloga nismo uspeli da dobijemo odgovor o broju eventualnih povreda nastalih kao posledica rada na otvorenom po visokim temperaturama.