11:42

11.09.2019

11:42

11.09.2019

RTK

Profesor Iljir Ibrahimi rekao je da su nakon američkih poruka političke partije shvatile da je dijalog sa Srbijom visok prioritet za SAD, a svaka partija koja će pobediti treba da igra konstruktivnu ulogu u procesu.

Prema njegovim rečima, politički spektar treba da ostavi po strani lične interese i biti konstruktivni partner u dijalogu.

U intervjuu za novine “Epoka e Re”, Ibrahimi je rekao da je poruka SAD jasna: "epilog sporazuma treba da bude uzajamno priznanje", a prema njegovim rečima, to je snažna poruka koja osigurava državnost i sigurnost Kosova.

Ibrahimi je rekao da dok se politička klasa bavi izbornim kampanjama, na međunarodnom nivou se vrše pripreme da se dijalog završi u optimalnom vremenskom okviru.