14:46

14.11.2017

14:46

14.11.2017

RTK2

Bedri Hamza je na Međunarodnoj konferenciji rekao da je ekomski rast za 2017. godinu za region i Evropu mnogo optimističniji nego ranije.

"Vreme u kojoj se održava ova konferencija je veoma ohrabrujuće, s obzirom na činjenicu da izgledi ekonomskog rasta za region i Evropu, uopšte izgledaju mnogo optimističniji nego ranije. Ovde se pozivam na najnoviji izveštaj MMF-a 'Regional Economic Outlooc' (Regionalni ekonomski pregled), koji između ostalog kaže da je 'Oporavak u Evropi postao brzinom u kojem se očekuje rast realnog BDP-a za 2017. godinu 2,4%, što je daleko više od 1,7% u 2016. godini", rekao je ministar finansija Bedri Hamza na Međunarodnoj konferenciji "Pristup finansijama, bankarstvu i bankarskim sektorima u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi", u zajedničoj organizaciji Centralne banke Kosova, Nacionalne banke Austrije i Evropske investicione banke.

Ovom prilikom ministar Hamza rekao je da organizacija ovog foruma ima istu svrhu "da razgovara i diskutuje o pitanjima koja su važna za naše zemlje, a oslanjajući se na naša iskustva i stručnost, raditi na daljim reformama i održivom razvoju".

Po njegovim rečima, u smislu trenda ekonomskog rasta, izgleda da Kosovo završava 2017. godinu sa veoma visokim rastom i očekuje se da će se taj rast nastaviti i u narednim godinama.

"Što se tiče fiskalne stabilnosti, Vlada Kosova, kao i u prethodnim godinama i u narednim godinama, nastaviće sa svojom budžetskom politikom kako bi osigurala da budžetski deficit ostaje na prihvatljivom nivou; da bi budžetska struktura bila adekvatna i da se nivo javnog duga može upravljati. Iako se radi o strukturnim reformama, uradili smo veoma obećavajući posao, što se ogleda u izveštaju Svetske banke "Doing Business" (Poslovanju). Prema ovom izveštaju, Kosovo se nalazi na top-listi destet najboljih reformističkih zemalja u svetu i skočilo je na 20 svetskih rangiranih pozicija, čime je postigao 40. mesto ", dodao je Hamza.

On je takođe napomenuo da što se tiče pravosudnih reformi, "preduzeli smo sasvim konkretne korake u ovom pogledu, a imajući u vidu da je ova oblast za nas veoma prioritetna, značajno smo povećali budžet za sprovođenje reformi".

"Što se tiče pristupa na finansije, Vlada je, uz pomoć donatora, osnovala Fond za kreditno osiguranje za mala i srednja preduzeća, a sada je ovaj fond operativan i izgradio je vrlo ohrabrujući portfolio. U narednih nekoliko godina povećaćemo kapital ove institucije kako bismo pružili veću podršku bankarskom sektoru", dodao je ministar Hamza.

Ministar Bedri Hamza rekao je da, iako je pre nekoliko nedelja napustio Centralnu banku, zahvaljujući izvrsnoj komunikaciji i saradnji sa guvernerom, on je dobro informisan o napretku ovog sektora. On je takođe izrazio uvjerenje da će finansijski sektor na Kosovu i dalje biti jedan od glavnih pristalica ekonomskog rasta.