15:02

26.11.2017

15:02

26.11.2017

Kristina Petrović, RTK2

Novi fiskalni paket, izveštaj Svetske banke, revizija budžeta za 2017. i budžet za 2018. bile su glavne teme sastanka predstavnika Privredne komore Kosova i ministra finansija sa predstavnicima privrednika Kosova. Tom prilikom, ministar finansija je izrazio nadu da će se nova ulaganja predviđena budžetom za 2018. odraziti na poboljšanje položaja privrednika.

Predsednik Privredne komore Kosova Safet Grdžaliju rekao je da su revizijom budžeta za 2017. i usvajanjem budžeta za 2018. godinu ispunjeni osnovni uslovi za poboljšanje položaja privatnih preduzetnika na Kosovu. Još jedan pokazatelj stanja ekonomije na Kosovu je, prema mišljenju Grdžalijua, Izveštaj Svetske banke, koja je takođe važan faktor privrednog razvoja Kosova.

"Među najvažnijim zadacima je nastavak dijaloga oko fiskalnog paketa, kako bi se stvorili bolji uslovi za javni i privatni sektor, posebno u oblasti proizvodnje. Proizvodnja bi trebala da bude suština ekonomske održivosti. Ovaj paket bi pomogao jačanju privatnog sektora i poboljšanju ključnog pokazatelja ekonomske održivosti tj platnog bilansa", rekao je Safet Grdžaliju, predsednik Privredne komore Kosova.

Grdžaliju napominje da je naveći problem Kosova spoljnotrgovinski deficit i da nadležne institucije rade na njegovom smanjenju.

"Ministar je učinio mnogo da ukloni neke birokratske prepreke koje pogađaju proizvodni sektor na Kosovu, čime je stvorena mogućnost da prodremo na albansko tržište", dodao je Grdžaliju.

Ministar finansija Bedri Hamza je izrazio uverenje da će na ekonomski razvoj Kosova uticati povećana ulaganja za poboljšanje položaja privatnih preduzetnika koja su predviđena budžetom za 2018. godinu. Ministar je istakao važnost saradnje ministarstva i Privredne komore.

"U privatnom sektoru smo predvideli formiranje Fonda za zajam. Cilj fonda je da garantuje zajmove novim poslovdavcima a pogotovo ženama preduzetnicama. Odlučni smo da radimo sa vama kako bi poboljšali uslove poslovanja. Nećemo pokrenuti nikakav zakon u Vladi i Skupštini bez konsultacije sa vama", naglasio je ministar finansija. 

Hamza je takođe rekao da je budžetom za 2018. godinu, predviđeno poboljšanje pravosudnog i obrazovnog sistema, zbog čega je planirano da se broj zaposlenih u pravosuđu u 2018. Godine poveća za oko 680, a budžet za obrazovanje je u odnosu na tekuću godinu veći  za 26%.