12:32

26.06.2019

12:32

26.06.2019

Saopštenje, RTK2

U okviru fiskalnih reformi za poboljšanje povoljnih uslova poslovanja, ministar finansija Bedri Hamza potpisao je danas odluku o smanjenju stope poreza na dodatu vrednost sa 18% na 8% za živine prema Kodovima carinske tarife od 0102 do tarifnog broja 0106, saopšteno je iz ministarstva finansija.

"Ova odluka je na tragu brojnih odluka koje je ministar Bedri Hamza doneo u fiskalnim politikama za oslobađanje od carina i akciza u cilju stvaranja povoljnih uslova za poslovanje odnosno za razvoj proizvodnje u našoj zemlji sa jedinim ciljem o dobrobiti građana Kosova", navodi se u saopštenju.

Ministar finansija će nastaviti sa reformama fiskalne politike kako bi podstakao razvoj privatnog sektora na Kosovu kao ključni faktor za ekonomski razvoj.

Ova odluka stupa na snagu 1. jula 2019. godine.