19:24

05.07.2019

19:24

05.07.2019

Evica Kovačević, RTK2

Završen je dvonedeljni omladinski kamp  pod pokroviteljstvom Oebsa na Kosovu. 17 studenata arhitekture je sa svojim profesorima učestvovalo u restauraciji i dokumentovanju "Mlina Dokića" u multietničkoj Letnici kod Vitine.​

Studenti arhitekture su po uputstvima stručnjaka na terenu bili angažovani na restauraciji lokaliteta, sa ciljem izrade plana razvoja multietničkog sela Letnica.

"Tokom ovog drugog izdanja završili smo sve radove i nakon prikupljenih informacija i rada sve ovo nam je koristilo kako bismo osmislili plan za razvoj Letnice. Inače što se tiče samog kampa, to mi  pomaže, ne samo kada je reč o mojim studijama, već i da se bolje upoznam i više naučim o našem kulturnom nasleđu.  Ovo je deo radionice u saradnji sa institutom za kulturno nasleđe Kosova", istakla je student arhitekture Besa Tala.

Šef misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu je rekao da kulturno nasleđe predstavlja prioritet i da na očuvanju kulturne baštine treba konstantno raditi.

"Ovo je mesto koje nije bilo u centru mape, naša je želja da ona bude ponovo u centru pažnje i ne mogu da zamislim bolje mesto za ljude iz gradske sredine kako uživaju u ovoj prirodi. Iskreno se nadamo da će vizija o razvijenijoj Letnici uskoro postati realnost", istakao je Šef misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu.

Posebnost ovog lokaliteta ogleda se i u tome što je reč o multietničkoj sredini, kazala je ambasadorka Hrvatske Marija Kapitanović.

"Danas je veoma važno sačuvati tu raznolikost koja ovde postoji , veoma je važno da upoznamo jedni druge i upravo zbog toga cenim činjenicu što su na ovom mestu mladi ljudi, za koje je ovo na neki način ulaganje u budućnost kako bi pre svega upoznali raznolikost i kako bi je cenili", rekla je ambasadorka Hrvatske Marija Kapitanović.

"Kultura, mogućnost razvoja turizma, međuverska i jezička tolerancija su neke od osnovnih vrednosti Letnice", istako je gradonačelnik Vitine.

"Pre četiri godine Iskreno govoreći nismo imali put do Letnice, sada su mnogi infrastrukturni projekti završeni. Ima još mnnogo toga da se radi kako bi se na ovom mestu bolje živelo, ali se  ja iskreno nadam da ćemo u svemu tome uspeti", rekao je predsednik opštine Vitina Sokolj Haljiti.

Studentima arhitekture koji su bili agažovani na ovom projektu uručeni su sertifikati za doprinos razvoju kulturne baštine. Oni su  predstavili i plan razvoja, koji su uz pomoć stručnjaka i profesora razradili u okviru ovog projekta.