Origjina Thrako-Ilire e gjuhës shqipe

Origjina Thrako-Ilire e gjuhës shqipe

Për gjuhën shqipe është folur gjithmonë se është shumë e vjetër. Një hipotez për origjinen Thrako-Ilire do te kishte edhe gjuhëtari i madhë shqipetar Eqerem Cabej, që mesa duket duhet te jetë ndikuar pikërisht nga këto studime europiane.

Siç shihet këtu ne mesin e gjuëve europiane të lashta është edhe gjuha shqipe e cila pashmngshmërisht është pjesë e familjes së gjuhëve të lashta të europës. Këtë e kam gjetë gjatë hulumtimeve të rastësishme në librin “Europa im Jahr 1829” që fletë mbi gjuhët europiane dhe gjeneologjin dhe popujt e ndryshmë të europës.

Një hipotez interesante ka qënë gjithashtu edhe familjariteti shqipes me gjuhët e vjetra Thrako-Frigje-Shqipe.Këtë e gjejmë tek botimi i autorit Arbëresh Giuseppe Crispi (SHQIPJA NËNA E GJUHËVE, Palermo 1831), i cili, duhet shtuar se, ishte edhe “mesuesi” i Albanologut të madhë Johan Gorg fon Hahn. Ai do të kishte  parasyshne studimin e tijë, shtrirjen gjeografike që kishin pasur popullsit Pellazge në prehistori.