Shqipëria e viteve 1924 – 1928, nga aparati i studiuesit gjerman

Shqipëria e viteve 1924 – 1928, nga aparati i studiuesit gjerman

Albanologu kanadez Robert Elsie, ka publikuar disa fotografi që i përkasin Shqipërisë së viteve 1924 – 1928.

Sipas tij, në vitet 1924-1928 në emër të Kopshtit Botanik të Berlinit, botanisti gjerman, Fridrih Markgraf (1897-1987), kreu disa udhëtime shkencore në Shqipëri.

Me interes më të përgjithshëm është udhërrëfimi i tij In Albaniens Bergen (Në Malet e Shqipërisë), Shtutgart 1930, me shumë fotografi.

FMG001: Dr. Friedrich Markgraf (1897-1987) in 1966 (photo: Archiv, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin, Freie Universität Berlin).FMG002: A ‘bajraktar’ of Mirdita in northern Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).FMG003: An alley with mudbrick walls and a wooden gate in Tirana, Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).FMG004: A market square in Tirana, Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).

FMG006: A pottery workshop near Tirana, Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).FMG007: A Shkreli woman at her loom in the mountains of northern Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).

FMG008: Men, women and children of the Shkreli tribe in the mountains of northern Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).FMG009: Threshing at Micjana (near Burizana) northwest of Kruja, Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).

FMG010: Ploughing near Tirana, Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).FMG011: A farmhouse at Sulzotaj near the mouth of the Shkumbin River, District of Lushnja, Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).

FMG012: A house at Tunjan near Mount Dajti, Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).FMG013: A view of Mount Dajti in the clouds, near Tirana, Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).

FMG014: The three main peaks of Mount Tomorr near Berat, Albania, as seen from the south (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).FMG015: West of the village of Tufina near Tirana, on the rocky road to Dibra, Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).

FMG016: Mule path in the sandstone, to the west of Tufina near Tirana, Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).FMG017

FMG019: Fording the Erzen River at the foot of the one-time Beshir Bridge, near Tirana, Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).FMG018: Men of the Kelmendi tribe in northern Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).

FMG020: The Hasan Bey Bridge at Banja (Ura Vajgurore), between Lushnja and Berat, Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).FMG021: The Gorica Bridge and quarter at Berat, Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).

FMG022: The Aromanian (Vlach) village of Grabova e Krështerë near Mount Guri i Topit, taken from the Zogorra Pass in the Gramsh region of Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).FMG023: A nomadic Aromanian (Vlach) settlement on Mount Guri i Topit in the Gramsh region of Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).

FMG024: Aromanian (Vlach) girls spinning wool at a nomadic settlement on Mount Guri i Topit in the Gramsh region of Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).FMG025: Aromanian (Vlach) villagers at a nomadic settlement on Mount Guri i Topit in the Gramsh region of Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).

FMG026: Group of men at Shënepremte (Lenias) in the Gramsh region of Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).FMG027: Stone house in Shënepremte (Lenias) in the Gramsh region of Albania (photo: Friedrich Markgraf, 1924-1928).