Këto ilaçe ju shkaktojnë humbjen e kujtesës

Këto ilaçe ju shkaktojnë humbjen e kujtesës

Pavarësisht faktit se ato përshkruhen për lehtësim të gjendjes, nga përshkrimi i gabueshëm i tyre në botë shkaktohen 100 mijë vdekje.

Brenda një viti 1.5 milionë njerëz shtrohen nëpër spitale për shkak edhe të efekteve anësore që shfaqen nga përdorimi i barërave.

Por përdorimi i disa prej tyre, shkakton te njeriu humbje të memories.

Më poshtë i keni këto lloj barnat që shkaktojnë harresën:

for Parkinson’s — scopolamine, atropine, glycopyrrolate

for epilepsy — phenytoin or Dilantin

painkillers — heroin, morphine, codeine

sleeping pills — Ambien, Lunesta, Sonata

benzodiazepines — Valium, Xanax, Ativan, Dalmane

quinidine

naproxen

steroids

antibiotics (quinolones)

antihistamines

interferons

high blood pressure drugs

insulin

beta blockers (especially those used for glaucoma)

methyldopa

antipsychotics — Haldol, Mellaril

tricyclic antidepressants

lithium

barbiturates — Amytal, Nembutal, Seconal, phenobarbital

chemotherapy drugs.