Depërtohet pas 30 vjet qëndrimi në SHBA

Depërtohet pas 30 vjet qëndrimi në SHBA

Zaharia Puroviq, e cila ka kaluar 30 vjet në SHBA, është depërtuar në Mal të Zi, pasi që ajo dhe bashkëshorti i saj kanë dhënë dëshmi të ndryshme për vendin dhe kohën e njohjes së tyre.

Edhe pse kjo 50-vjeçare në qytetin Starling Hights në Michigan ka paguar tatimet ndaj shtetit, ajo sipas vendimit të gjykatës dhe autoriteteve të imigrimit, është detyruar që të braktisë SHBA-në.