BQK: Remitencat arritën në 560.7 milionë euro

BQK: Remitencat arritën në 560.7 milionë euro

Banka Qendrore e Kosovës (BQK), ka njoftuar se remitencat e pranuara në Kosovë, që njëherësh paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë së të ardhurave dytësore, arritën vlerën prej 560.7 milionë euro, që paraqet një rritje vjetore prej 11.1 %.

“Remitencat që pranohen në Kosovë vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra, vende këto nga të cilat dërgohen 39.2 përqind përkatësisht 22.6 % të gjithsej remitencave të pranuara në Kosovë”, thuhet në raportin e BQK-së, për vlerësimi Tremujor të Ekonomisë, raporton RTKlive.

Sipas BQK-së, një pjesë e konsiderueshme e remitencave është pranuar edhe  nga SHBA-të, gjegjësisht 7.3 % gjithsej remitencave të pranuara në Kosovë.