Baki Ymeri boton librin e ri për shqiptarët në Rumani

Baki Ymeri boton librin e ri për shqiptarët në Rumani

Baki Ymeri ka ardhur me librin e ri. "Shqiptarët e Maqedonisë në trojet rumune" është titulli i librit të fundit nga ky autor.

Libri është botim i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup. 

Baki Ymeri është poet, përkthyes, eseist dhe publicist shqiptar që jeton në Rumani.