Do të publikohen detaje për bashkëpunimin ndërkufitar me Bullgarinë

Do të publikohen detaje për bashkëpunimin ndërkufitar me Bullgarinë

Ministri i Vetëqeverisjes Lokale, Suhejl Faziu sot në konferencë shtypi do t’i kumtoi detajet për thirrjen e dytë publike për propozime për projekte nga programi IPA për bashkëpunim ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë.

Programi është financuar nga Instrumenti për ndihmë parainkuadruese II i Bashkimit Evropian. Shuma e përgjithshme e mjeteve në dispozicion në kuadër të kësaj thirrje publike është 9 milionë e 917 mijë e 631 euro, për të dyja palët