Ujësjellësi: Për një muaj, 100 shkyçje

Ujësjellësi: Për një muaj, 100 shkyçje

Ujësjellësi “Prishtina ” njofton sërish të gjithë konsumatorët në zonën e shërbimit, se nga 25 janari ka filluar me masa ndëshkuese për të gjithë borxhlinjtë e shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit.

Si masë e parë ndëshkuese, është shkyçja nga sistemi i rrjetit të ujësjellësit, pasuar nga ndëshkime të tjera.

Me shkyçje po përballet secili konsumator që ka, dy e më shumë fatura të papaguara ndaj shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit.

Brenda një muaji, janë realizuar mbi 100 shkyçje nga sistemi i rrjetit të ujësjellësit, janë vizituar mbi 1300 konsumatorë borxhlinj dhe janë dërguar te përmbaruesit privat rreth 400 lëndë të konsumatorëve që nuk janë të rregullt ndaj shërbimeve të ujësjellësit.

Për këtë aksion, Ujësjellësi ”Prishtina”  ka angazhuar  50 ekipe të shkyçjes.

Në shkyçje janë të përfshira tetë komunat në të cilat operon KRU ” Prishtina” sh.a.si : Prishtina, Fushë Kosova, Obiliqi, Podujeva, Shtimja, Drenasi, Lipjani dhe Graçanica, me fshatra përreth.

Aksioni do të vazhdojë deri në fund të vitit 2018.

Borxhi total i konsumatorëve ndaj KRU”Prishtina” sh.a. është rreth 50 milion euro.

 KRU ”Prishtina” sh.a. fton konsumatorët që;

-T’u përgjigjen pozitivisht të gjitha obligimeve financiare për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit, në mënyrë që të evitojnë shkyçjen nga shërbimet,

-Të gjithë konsumatorëve që kanë përfituar nga Ligji për Faljen e Borxheve Publike, u bëjmë thirrje që të respektojnë në përpikëri kontratat për riprogramimin e borxhit, gjithnjë duke paguar këstet e përcaktuara sipas kontratës së nënshkruar nga të dyja palët,

-Duke filluar nga data 1 shkurt 2018, të gjithë konsumatorët që kanë përfituar nga Ligji për Faljen e Borxheve Publike dhe nuk iu janë përmbajtur Kontratës për pagesën me këste të borxhit të riprogramuar, do t'iu rikthehet borxhi i falur, bazuar në Ligjin për Faljen e Borxheve Publike.