Të gjithë e kemi qafën të shtrembëruar nga qëndrimi ulur

Të gjithë e kemi qafën të shtrembëruar nga qëndrimi ulur

Dr. Paula Moore, e cila është edhe kiropraktikuese, në video-spotet e veta sqaron shkaktarët dhe pasojat e shtrembërimit të qafës, por ajo që është më e rëndësishme është që jep edhe këshilla praktike se ç’duhet të bëni.

Pothuajse nuk ka njeri në botë të cilit qafa i qëndron natyrshëm ashtu siç do të duhej, që është pasojë e qëndrimit ulur, shikimit në kompjuter, telefon, por edhe pasojë e vetë plakjes.

Prandaj në një moshë të caktuar është e domosdoshme të fillohet me ushtrimet të cilat qafën e kthejnë në pozitë natyrore

Këtu po ju paraqesin ushtrimin më të rëndësishëm për kthimin e qafës në pozitë natyrore, përkatësisht mbajtjen e saj në pozitë natyrore.
Qëndroni drejt, por të relaksuar, në pozitën e cila ju është e natyrshme.