Shqyrtohen raportet e auditimit për MASHT-in e UP-në

Shqyrtohen raportet e auditimit për MASHT-in e UP-në

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike mban mbledhjen e rregullt.

Në këtë mbledhje do të bëhet shqyrtimi i raportit të auditimit për Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016 dhe shqyrtimi i raportit të auditimit për Universitetit të Prishtinës (UP-së) për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2016.