MSH lanson doracakun e monitorimit dhe vlerësimit 2017-2021

MSH lanson doracakun e monitorimit dhe vlerësimit 2017-2021

Sot Ministria e Shëndetësisë lanson Doracakun e Monitorimit dhe Vlerësimit të Strategjisë Sektoriale të Shëndetësisë (SSSh) 2017-2021.

Në aktivitetin e lansimit të këtij dokumenti, do të marrin pjesë zyrtarët më të lartë të shëndetësisë dhe ekspertë ndërkombëtarë të procesit të monitorimit dhe vlerësimit.