Heshtja intenzive prej nga lindi eposi familjar sam

Heshtja intenzive prej nga lindi eposi familjar sam

Një përmbledhje fytyrash të heshtura bëri që Linnea Axelsson të shkruajë “Ædnan", një epos familjar sam me vargje të qëlluara.

Linnea Axelsson ka parë fytyra të heshtura, që pastaj ka transformuar artistikisht në veprën e saj “Ædnan".

“Ædnan" do të thotë tokë në gjuhën e vjetër same dhe lexuesi mendon se Linnea Axelsson ka shkruar një histori që kaherë kishte pasur në mendje ta rrëfente, opr që në të vërtetë nuk është ashtu, së paku jo vetëdijshëm, tranmeton RTK.

Personazhet kryesore në këtë vepër janë Ristin, djali I saj autist, pastruesi dhe Sandra, aktiviste.

Historia e librit ka të bëjë me punën e detyruar të viteve 1920, biologjinë racore, shkollën nomade dhe mosmarrëveshjen e vazhdueshme midis fshatit sam (Girja )dhe shtetit (avokatët, të cilët, samët i quajnë lecka, në gjykatën e qarkut), pra kryesisht trajtohet jeta e disa njerëzve, përvojat e tyre.

Linnea Axelsson  përdor një gjuhë të qëlluar, me një pasuri figurash e imazhesh.