Lojërat dhe teknologjitë e viteve 90-ta

Lojërat dhe teknologjitë e viteve 90-ta

Nëse keni qenë fëmijë gjatë viteve `90, këto foto do të jenë si udhëtim në kohë.

Vitet 90-ta konsiderohen si periudha ku teknologjia ka pasur një zhvillim shumë të shpejtë.

Gjatë kësaj periudhe shumë teknologji të vjetra janë zëvendësuar me ato më të reja dhe gjeneratat të cilat e kanë përjetuar atë periudhë kohore kanë përjetime të veçanta.

Fotot në vazhdim na kthejnë në kohë dhe na kujtojnë se sa shumë avancime teknologjike ka pasur që nga ajo kohë.