Krijohet “Zona Ekonomike” në Rahovec

Krijohet “Zona Ekonomike” në Rahovec

Në mbledhjen e sotme, Qeveria e Republikës së Kosovës ka aprovuar kërkesën e Komunës së Rahovecit për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme “Pasuri Shtetërore e Kosovës, K.K. Rahovec”, që shfrytëzohet nga Ekonomia Pyjore dhe menaxhohet nga Agjencia Pyjore e Kosovës.

Kjo pronë jepet në shfrytëzim me qëllim të krijimit të Zonës Ekonomike dhe obligohet komuna e  Rahovecit që t’i zhvilloj të gjitha procedurat dhe të përmbush të gjitha  detyrimet  sipas legjislacionit në fuqi.