Shfaqet performanca artistike "Your story is my story"

Shfaqet performanca artistike "Your story is my story"

Në kuadër të Dokufestit do të shfaqet një performancë artistike

Performanca "Your story is my story" i dedikohet grave dhe burrave që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë.