Vetura unike me motor të Volkswagen 1.3 e prodhuar në vitin 1968

Vetura unike me motor të Volkswagen 1.3 e prodhuar në vitin 1968

Nga pamja mund të ju duket se i përket ndonjë marke si Porsche apo Ferrari…jo…jo nuk është e vërtet.

Është unik dhe shumë pak ekzistojnë në botë ndërsa ka ardhur në Kosovë për vizitë të shkurt. Storie nga gazetari MIlot Hasimja.