Mbahet mbledhja e Komisionit për Zhvillim Ekonomik

Mbahet mbledhja e Komisionit për Zhvillim Ekonomik

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal sot do të mbajë mbledhje.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 9.10.2018;
3. Shqyrtimi i Propozim - vendimit të Qeverisë për kandidatet për kryesues të Bordit të ZRRE-së;
4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-079 për Efiçiencë të energjisë;
5. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-064 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-132 për Automjete;
6. Te ndryshme.