Klinika e Radiologjisë për 24 orët kreu shërbime për afro 500 pacientë

Klinika e Radiologjisë për 24 orët kreu shërbime për afro 500 pacientë

Klinika e Radiologjisë e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, brenda 24-orëve të fundit ka kryer shërbime për 489 pacientë.

Sipas njoftimit të SHSKUK-së, kjo klinikë ka kryer këto ekzaminime:

268 Radiografi( Rëntgene) 

98Ultrazë abdominale

13Ultrazë të gjirit

15 Mamografi

32 Rezonanca Magnetike

48 Tomografi e Kompjuterizuar (CT)

4 Biopsi

4Angio CT

7 Echo Doplerë.