Ushtrimet që duhet t’i bëni gjatë shtatzënisë

Ushtrimet që duhet t’i bëni gjatë shtatzënisë

Ndonëse shtatzënia ju sjellë lodhje , ju prap se prap duhet të bëni ushtrime.

Këto janë shumë të mira për shëndetin e juaj dhe të foshnjës.

Këtu më poshtë keni një video që tregon se cilat ushtrime duhet të bëni: