Në Klinikën Obstetrike Gjinekologjike jane kryer 30 lindje, për 24 orë

Në Klinikën Obstetrike Gjinekologjike jane kryer 30 lindje, për 24 orë

Dy raste të lindjeve me binjakë.

Në 24 orët e fundit në Klinikën Obstetrike Gjinekologjike, ka pasur 2 raste të lindjeve me binjakë.

Gjithsej janë kryer 30 lindje, 19 të gjinisë mashkullore dhe 13 të gjinisë femërore.