Autizmi mund të diagnostifikohet përmes testimeve në vesh

Autizmi mund të diagnostifikohet përmes testimeve në vesh

Fëmijët autikë mund të diagnostifikohen menjëherë pas lindjes përmes një testimi të thjeshtë të dëgjimit, kanë treguar studimet e reja.

Kjo do të mundësonte fillimin e trajtimit para paraqitjes së simptomave të para – kur edhe ka më shumë mundësi që ato të funksionojnë.

Kjo teknike bën matjen e ndryshimeve të presionit në veshin e mesëm në përgjigje të tingujve, duke vlerësuar ndjeshmërinë dhe kohen e reagimit në disa frekuenca të ndryshme.

Testimi i reflekseve nuk është invaziv, kështu që mund të përdoret tek foshnjat pa rrezikuar shëndetin e tyre.

Fëmijët autikë mund të diagnostifikohen menjëherë pas lindjes përmes një testimi të thjeshtë të dëgjimit, kanë treguar studimet e reja.

Kjo do të mundësonte fillimin e trajtimit para paraqitjes së simptomave të para – kur edhe ka më shumë mundësi që ato të funksionojnë.

Kjo teknike bën matjen e ndryshimeve të presionit në veshin e mesëm në përgjigje të tingujve, duke vlerësuar ndjeshmërinë dhe kohen e reagimit në disa frekuenca të ndryshme.

Testimi i reflekseve nuk është invaziv, kështu që mund të përdoret tek foshnjat pa rrezikuar shëndetin e tyre.